Varsinaissuomalaiset kansanedustajat tutustuivat SWiPE-tutkimukseen

SWiPE-tutkimuskonsortio isännöi maanantaina 29.1. varsinaissuomalaisia kansanedustajia, jotka tutustuivat SWiPE-tutkimukseen Turussa. Ajankohtainen aihe herätti keskustelua ja kirvoitti osallistujia pohtimaan alustatalouden ja digitalisaation vaikutuksia myös omaan työhön ja henkilökohtaiseen elämään. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushankkeiden keskeinen tehtävä on olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja tuottaa tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. SWiPE osallistuu monella … Continued

Monder Ram: Maahanmuutto vaatii uskallusta ja kanttia – samoja ominaisuuksia kuin yrittäjyys

Maahanmuuttajien yrittäjyyden ja työllistymisen edistäminen oli keskiössä, kun SWiPE-tutkimushankkeen tutkijat ja joukko maahanmuuttoasiantuntijoita muun muassa eri ministeriöistä kokoontuivat Birminghamin yliopiston professori Monder Ramin johdolla. Monder Ram on tutkinut maahanmuuttajien yrittäjyyttä erityisesti Isossa-Britanniassa. Hän on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka tuo kokemuksensa myös SWiPE-tutkimushankkeen käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriön ja SWiPEn yhteistyössä järjestämä keskustelutilaisuus kokosi noin parikymmentä maahanmuuttoasiantuntijaa … Continued

Tutkittu tieto tavoittaa päättäjät

Strategisen tutkimuksen neuvosto on tehnyt yhteenvedon STN-tutkimuskonsortioiden vaikuttavuudesta. Yhteenveto osoittaa, että hankkeiden tuottama tieto tavoittaa päättäjät hyvin. SWiPE -tutkimuskonsortio on mukana tekemässä tätä vaikuttavaa tutkimusta. Tutustu yhteenvetoon täällä.

SWiPE-tutkijat kirjoittavat Työn tuuli -lehdessä

SWiPE-konsortion johtaja Anne Kovalainen sekä tutkijat Eveliina Saari ja Laura Seppänen kirjoittavat uusimassa HENRY ry:n Työn tuuli -lehdessä alustataloudesta ja työn tulevaisuutta käsittelevästä kirjasta. Artikkelissaan Alustatalous ja työn murros Kovalainen tarkastelee alustataloutta globaalina ilmiönä. Hän pohtii työn murroksen yhteyttä talouden murrokseen ja yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin. Saari ja Seppänen puolestaan esittelevät Richard ja Daniel Susskindin kirjan The Future of Professions–How technology will … Continued

Maarit Laiho, erikoistutkija, Turun yliopisto

Maarit Laiho toimii erikoistutkijana ja henkilöstöjohtamisen tutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtaminen ja organisointi -yksikössä. Hänen erityisalueenaan ovat esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvät käytännöt sekä työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät asiat. Hänen tämänhetkisiä tutkimusalueitaan ovat muun muassa työelämään liittyvät asiat, kuten yritysilmapiiri, aktiivinen työtoveruus, johtajuuden kehittäminen, mentorointi ja työhön sitoutuminen, joissa hän tuo … Continued

Maija Vähämäki, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

KTT Maija Vähämäki toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtaminen ja organisointi -yksikössä. Hänen erityisosaamistaan ovat organisaatioiden oppiminen, esimiestyön vuorovaikutussuhteet, organisaation kehittäminen sekä laadulliset tutkimusmenetelmät. SWiPE-tutkimushankkeen käyttöön hän tuo asiantuntemuksensa muun muassa viimeaikaisista tutkimuskohteistaan, joita ovat olleet lakkoilu organisaatiokulttuurisena ilmiönä, johtamisfilosofian ja -käytäntöjen muutokset organisaation työntekijöiden kokemana, oppimisen tilan rakentaminen työyhteisössä, uusien … Continued

Call for Papers: Telework 2017 Conference

Telework 2017 – Building Sustainable Work Ecosystems 5–6 October 2017 Turku, Finland Call for Papers Submission deadline: 1 August 2017   Welcome to the Telework 2017 –  22nd International Telework Academy (ITA) workshop. Telework 2017 is organized by University of Turku in cooperation with International Telework Academy and Baltic Region Healthy Cities Association. Succested topics: Telework … Continued

Tobias Kretschmer, vieraileva tutkija, ETLA

Tobias Kretschmer toimii professorina Ludwig-Maximilians-Universitätissä (LMU) Münchenissä Saksassa. Tällä hetkellä on mukana SWiPE-tutkimushankkeessa Etlan vierailevana tutkijana. Lue lisää professori Tobias Kretschmerin osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.