2021

Seppänen, L., Spinuzzi, C., Poutanen, S. & Alasoini. T. (2021) Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Platforms. Nordic Journal of Working Life Studies, Onlinefirst. https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/123166/170221

Hakanen, J.J., Rouvinen, P., Ylhäinen, I. (2021) The Impact of Work Engagement on Future Occupational Rankings, Wages, Unemployment and Disability Pensions. A Register Based Study of a Representative Sample of Finnish Employees. Sustainability, 13, 1626. https://doi.org/10.3390/su13041626.

 

2020

Kotiranta, A., Tahvanainen, A., Kovalainen, A. & Poutanen, S. (2020) Forms and varieties of research and industry collaboration across disciplines. Heliyon, 6(3). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03404.

Poutanen, S., Kovalainen, A., Rouvinen, P. (Eds.) (2020). Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Kenney, M., Rouvinen, P., Zysman, J. (2020). Employment, work, and value creation in the era of digital platforms. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Kovalainen, A., Vallas, S. & Poutanen, S. (2020). Platform work – theory, practice, policy. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Ropponen, A., Hakanen, J. J., Hasu, M., Seppänen, L. (2020). Workers’ health, wellbeing, and safety in the digitalizing platform economy. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Hytönen, K. & Kovalainen, A. (2020). Vocational education goes to industry: Future skills at work derive from novel models of cooperation. In Poutanen, S., Kovalainen, A. & Rouvinen, P. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge.

Leiponen, A., Kotiranta, A. (2020). Digital disruption in the making: Digitalization of Finnish employment agencies. In Poutanen, S., Kovalainen, A. & Rouvinen, P. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge.

Vähämäki, M., Kuusi, T., Laiho, M., Kulvik, M. (2020). The road to productivity with automatization: Dialogue between the experienced and measure. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Aaltonen, S. (2020). The digitalization of integration services: designed to exclude? In Poutanen, S., Kovalainen, A. & Rouvinen, P. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Saari, E., Hasu, M., Käpykangas, S. & Kovalainen, A. (2020). Future professionals’ reflexive and proactive agency as emerging competence in the digital transition of health care. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Poutanen, S. (2020). Ontologically sound basis for analyzing academia, digitalization, and entrepreneurship together: A solution to the sociomaterialistic puzzle of “strong relationality”. In Poutanen, S., Rouvinen, P. & Kovalainen, A. (Eds.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Routledge: New York.

Seppänen, L., Spinuzzi, C., Poutanen, S. & Alasoini, T. (2020). Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms. Nordic Journal of Working Life Studies. https://doi.org/10.18291/njwls.123166

 

2019

Vallas, S.P. and Kovalainen, A. Taking Stock of the Digital Revolution. (2019). In Vallas & Kovalainen, eds. Work and Labor in the Digital Age. Emerald.

Geisler, M., Berthelsen, H., & Hakanen, J. J. (2019). No job demand is an island – Interaction effects among emotional demands and other types of job demands. Frontiers in Psychology, 18 April 2019. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00873

Kuusi, T., Kulvik, M., Laiho, M., Ropponen, A. & Vähämäki, M. (2019). Työ automatisaation rattaissa – Havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa. ETLA Muistio – ETLA Brief 78, 27.3.2019.

Fornaro, P., Maliranta, M., & Rouvinen, P. (2019). Immigrant Innovators and Firm Performance. ETLA Working Papers No 63.

Nilsson-Hakkala, K., Koski H., Rouvinen, P. (2019). In Muistioita tulevalle hallitukselle – Talouspolitiikan linjaus keväällä 2019. pub.etla.fi/ETLA-Hallitukselle-2019.pdf

WORK2019 Book of Abstracts. WORK2019 Conference Abstracts. Turku: University of Turku.

Hakanen, J. J., Ropponen, A., De Witte, & Schaufeli, W. B. (2019). International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24), 4951; https://doi.org/10.3390/ijerph16244951

Hakanen, J. J., Ropponen, A., Schaufeli, W. B., De Witte. (2019). Who is engaged at work? A large-scale study in 30 European Countries. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61, 373-381.

Kovalainen, A., Poutanen, S., Rouvinen, P. and Seppänen, L. (2019). Alustatalous muuttaa työtä, mutta millä tavalla? Talous ja Yhteiskunta 47, 2: 24-29.

Seppänen, L., Poutanen, S. and Rouvinen, P. (2019). Millaista yrittäjyyttä alustatyö edistää? Työpoliittinen aikakauskirja, 62, 1: 20-28.

Wahlström, M., Seppänen, L., Heikkilä, H., & Kuula, T. (2019). Organisational and task-related considerations in creating reflective auto-confrontation – a seven-step checklist and two case studies on safety critical work. Cognition, technology and work.

Aaltonen, S. (2019). Book review: Social innovation and sustainable entrepreneurship. International Small Business Journal. DOI: https://doi.org/10.1177/0266242618823112

Kulvik, M., Kuusi, T., Laiho, M. & Vähämäki, M. (2019). Robotti toimistotyöntekijän kumppanina: tapaustutkimuksen näkökulmia työhön ja sen tuottavuuteen. Talous & Yhteiskunta -lehti, 2/2019, 30-34.

Hytönen, K. & Kovalainen, A. (2019). Työelämäprofessorit yliopistoissa –opetusta, tutkimusta ja yliopiston kolmatta tehtävää. Suomen Akatemian STN-SWiPE-tutkimushanke. SWiPE työpaperi 30.10.2019.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2019). Gig science marches onward. Discover Society. URL: https://discoversociety.org/2019/05/01/gig-science-marches-onward/ 

Seppänen, L., Poutanen, S., & Rouvinen, P. (2019). Millaista yrittäjyyttä alustatyö edistää? Esimerkkinä Upwork Suomessa. Työpoliittinen aikakauskirja.

Deem, R., Kovalainen, A. & Poutanen, S. (2019). Words and Money – Science evaluation at austere times. Forthcoming.

Vallas, S. & Kovalainen, A. (Eds.) (2019). Work and Labor in the Digital Age. Research in Sociology of Work. American Sociological Association Series.

Aaltonen, S. & Akola, E. (2019). The case story of Inga, an Estonian craft shop owner in Finland. The Nordic diaspora – so familiar but so different. In Elo, M., Minto-Coy, I. (Eds.) Diaspora Networks in International Business. Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Resources and Business. Springer: Germany. DOI: 10.1007/978-3-319-91095-6_18

 

2018

Hakanen, J. J., Ropponen, A., Schaufeli, W. B. & De Witte, H. (2018). Who is Engaged at Work? A large-Scale Study in 30 European Countries. Journal of Occupational and Environmental Medicine. DOI: 10.1097/JOM.0000000000001528

Hasu, M., Käpykangas, S., Saari, E. & Korvela, P. (2018). Toimistotyöntekijä automaation kynnyksellä – Tekstinkäsittelijöiden työelämäarjen profiilit digitalisoidussa kokoaikaisessa kotietätyössä. Työelämän tutkimus, 16, 4, 251-274.

Nokelainen, P, Asplund, R., Juujärvi, S. & Kovalainen, A. (2018) Muutokset haastavat ammatillisen koulutuksen. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20:1, 5. ISSN: 1456-7989. URL: https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikak_2018_1_paakirj.pdf

Kovalainen, A., Poutanen, S., von Bonsdorff, M. (2018) Digitalisaatio ja alustatyö – iskusanoista monitasoisten ilmiöiden tutkimukseen. Työelämän tutkimus, 16, 233-235. http://www.tyoelamantutkimus.fi/tyoelaman-tutkimus-42018-on-ilmestynyt-30-11-2018/

Rouhiainen, S. (2018). Kirja-arvio: Silmänkääntötemppu – keikkatalouden suuret tarinat (Jeremias Prassl: Humans as a Service  – The Promise and Perils of Work in the Gig Economy)

Seppänen, L., Hasu, M., Käpykangas, S., & Poutanen, S. (2018). On-demand work in platform economy: implications for sustainable development. In S. Bagnara, R. Tartaglia, S. Albolino, T. Alexander & Y. Fujita (Eds.), Proceedings of the 20th Congres of International Ergonomics Association (IEA 2018) (Vol. Volume VIII: Work, Organizational Design and Sustained Development pp. 803-811., pp. 803-811): Springer.

Wahlström, M., Seppänen, L., Norros, L., Aaltonen, I. & Riikonen, J. (2018 ). Resilience in through interpretive practice  – a study of robotic surgery. Safety Science, 108, 113-128. DOI: 10.1016/j.ssci.2018.04.010

Vicentina Costa, S., Silva Macaia, A., Tanaka Maeda, S., Pereira Querol, M., Seppänen, L. & Andrade Gouveia Vilela, R. (2018). Change Laboratory: a method for understanding the crisis between public university and society. Saúde e Sociedade, 27, 769-782. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-96080-7

Chassang, G., Southerington, T., Tzortzatou, O., Boeckhout, M. & Slokenberga, S. (2018). Data Portability in Health Research and Biobanking: Legal Benchmarks for Appropriate Implementation. European Data Protection Law Review, 4, 296 – 307. DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/3/8

Pollard, J., Down, S., Richter, P. & Ram, M.  (2018). Financialisation and small firms: a qualitative analysis of Bio-Science and Film and Media Firms. International Small Business Journal, 36, 247-264. DOI: https://doi.org/10.1177/0266242617741340

Vershinina, N., Rodgers, P., Ram, M., Theodorakopoulos, N. & Rodionova, Y. (2018). False self-employment: the case of Ukrainian migrants in London’s construction sector. Industrial Relations Journal, 49, 2-18. DOI: https://doi.org/10.1111/irj.12199

Jones, T., Ram, M., Edwards & Villares-Varela, M. (2018). Diversity, economic development and new migrant entrepreneurs. Urban Studies. DOI: 10.1177/0042098018765382

Villares-Varela, M., Ram, M. & Jones, T. (2018). Bricolage as survival, growth and transformation: the role of patch-working in the social agency of migrant entrepreneurs, Work, Employment and Society. DOI: 10.1177/0950017018768203

Jones, T., Ram, M. & Villares-Varela, M. (2018).  ‘Migrant Entrepreneurship: Taking Stock and Moving Forward’. In  U. Hytti, R. Blackburn, & S. Tegtmeier (Eds.), The Dynamics of Entrepreneurial Contexts Frontiers in European Entrepreneurship Research (Frontiers in European Entrepreneurship series). Edward Elgar Publishing.

Kibler. E., Salmivaara, V., Stenholm, P. & Terjesen, S. (2018). The evaluative legitimacy of social entrepreneurship in capitalist welfare systems. Journal of World Business. DOI: 10.1016/j.jwb.2018.08.002

Poutanen, S. & Hytönen, K. (2018). Pääkirjoitus: Kansainvälisen WORK2017-konferenssin näkökulmia työn tulevaisuuteen. Futura, 2.

Kovalainen, A., Poutanen, S. & Jännäri, J. (2018). Gender equality in the Baltic Sea region – similarities and differences. Baltic Rim Economies, 1, 45–46. DOI: eISSN: 1459-9759

Jännäri, J., Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2018). Gendering expert work and ideal candidacy in Finnish and Estonian job advertisements. Gender in Management: An International Journal. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/GM-10-2017-0132

Poutanen, S. (2018). Gender, Economy and Time. In Heinonen, J. & Vainio-Korhonen, K. (Eds.) Women in Business Families – From Past to Present. Abingdon & New York: Routledge.

Lepistö, T., Aaltonen, S., Hytti, U. (2018). Co-creating strategy between independent consultants in a micro firm context. In U. Hytti, R. Blackburn, S. Tegtmeier (Eds.), The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar: Cheltenham, 142–165. DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781788110990.00014

Stenholm, P., Aaltonen, S. & Heinonen, J. (2018) Paikallisten ja kotimarkkinayritysten kasvu. Arviointiraportti. Business Finland, Raportti 4/2018.

Hakanen, J. J., Peeters, M. C. W., & Schaufeli, W. B. (2018). Different types of employee well-being across time and their relationships with job crafting. Journal of Occupational Health Psychology, 23, 289-301. DOI: 10.1037/ocp0000081

Zeijen, M., Peeters, M. C. V., & Hakanen, J. J. (2018). Workaholism versus work engagement and job crafting: What is the role of self-management strategies? Human Resource Management Journal, 28, 357-373. DOI: ISSN: 0954-5395.

Schaufeli, W. B., Shimazu,. A., Hakanen, J. J., Salanova, M., & De Witte, H. (2018, online). An ultra-short measure for work engagement: The UWES-3. Validation across five countries. European Journal of Psychological Assessment.

Berthelsen, H., Hakanen, J. J., & Westerlund, H. (2018). Copenhagen Psychosocial Questionnaire – A validation study using the Job Demand-Resources Model. PLOS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196450

Pajarinen, M., Rouvinen, P. (2018). Digitalisaatio muuttaa ammattijakaumia, työn sisältöä ja rakennetta, mutta ihmistyö ei häviä. Teoksessa T. Michelsen, K. Reijula, L. Ala-Mursula, K. Räsänen Kimmo & J. Uitti (Toim.), Työelämän perustietoa, Duodecim.

Hasu, M. (2018). Miten työn tekijä osallistuu arvonluontiin alustataloudessa? Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. TEM oppaat ja julkaisut 04/2018. DOI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-323-8

Pajarinen, M., Rouvinen, P., Claussen, J., Hakanen, J., Kovalainen, A., Kretschmer, T., Poutanen, S., Seifired, M. & Seppänen, L. (2018). Upworkers in Finland: Survey Results. ETLA Report No 85.

Rouhiainen, S. (2018). Asiantuntijatyö alustatalouden aikakaudella -kyselyn raportti. SWiPE-report. Turku School of Economics.

Jännäri, J. (2018). Mediated construction of an ideal gendered manager and employee. Turku: University of Turku, Painosalama Oy. DOI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7287-6

Stenholm, P. (2018). Suomalaisilla pk-yrityksillä on matkaa digitalisaation mahdollisuuksiin. SWiPE-raportti. Turun kauppakorkeakoulu.

Hytönen, K. & Kovalainen, A. (2018). Koulutuksen ja työelämän rajapinnat yritysvetoisessa ammatillisessa koulutuksessa: Tapaustutkimus KONE Hissit Oy. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 26–43.

Saari, E., Käpykangas, S. & Hasu, M. (2018). Ammattilaiset oman työnsä käsikirjoittajina: palveluohjaajat muuttuvien palveluiden navigaattoreina. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 1, 62–80.

Poutanen, S. (2018) Gender, Economy and Time. In Heinonen, J. & Vainio-Korhonen, K. (eds.) Women in Business Families – From Past to Present. Abingdon & New York: Routledge.

Aaltonen, S. & Akola, E. (2018). The role of trust and bridging social capital in immigrant business owners’ start-up process. In U. Hytti, R. Blackburn, S. Tegtmeier(Eds.), The Dynamics of Entrepreneurial Contexts: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar: Cheltenham, 35–53.

Ropponen, A., Bergbom, B., Härmä, M. & Sallinen, M. (2018). Asiantuntijatyön työajat : yhteydet työhön ja hyvinvointiin. Tietoa työstä. Työterveyslaitos.

Kovalainen, A. (2018). Qualitative research in entrepreneurship. In D. De Clercq, J. Heinonen & R. Blackburn (Eds.), The SAGE Handbook of Small Business and Entrepreneurship. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage.

Kotiranta, A. & Tahvanainen, A.-J. (2018). Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä. ETLA Working Papers 80.

Harju, L. K., Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2018). A multilevel study on servant leadership, job crafting, and job boredom. Journal of Managerial Psychology. Available as early view publication.

Kovalainen, A. & Poutanen, S. (2018). Yrittäminen ja yrittäjyys – vähenevän palkkatyön korvaaja ja hyvinvoinnin tuottaja. Teoksessa T. Michelsen, K. Reijula, L. Ala-Mursula, K. Räsänen & J. Uitti (Toim.), Työelämän perustietoa. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Poutanen, S. (2018). Critical perspectives in entrepreneurship research. In D. De Clercq, J. Heinonen, & R. Blackburn (Eds.), The SAGE Handbook of Small Business and Entrepreneurship. London, Thousand Oaks & New Delhi: Sage.

 

2017

Lahtinen, K., Aaltonen, S., Järvinen, M., Teittinen, O. & Pirttimäki, M. (2017). Framework towards a co-creation tool for the front-end of service development in health care. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 9, 18–34.

Aaltonen, S., Lahtinen, K., Pirttimäki, M. & Teittinen, O. (2017). Ikkuna yhteiseen kehittämiseen: virtuaalinen työkalu apuna organisaatioiden kehittämisessä. Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä-hankkeen tulosraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Pollard, J., Down, S., Richter, P. & Ram, M. (Article first published online: 2017) Financialisation and small firms: a qualitative analysis of bio-science and film and media firms. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship.

Wahlström, M., Seppänen, L. & Schaupp. M. (2017). Tulkitseva työtapa ja sen tukeminen. Videoavusteinen keskustelumenetelmä robottikirurgiassa. Työterveyslaitos.

Seppänen, L., Schaupp, M. & Wahlström, M. (2017). Enhancing learning as theoretical thinking in robotic surgery. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7, 84–103.

Mäkikangas, A. & Hakanen, J. J. (2017). Työstä hyvinvointia mutta millaista? Työhyvinvoinnin monet kuvaajat. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt (Toim.), Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Seppälä, P. & Hakanen, J. J. (2017). Työn voimavarat, vaatimukset ja niiden tuunaaminen. Teoksessa A. Mäkikangas, S. Mauno & T. Feldt (Toim.), Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hakanen, J.J., Kuusela, S. & Pessi, A.B. (2017). Myötätuntoinen johtaminen. Teoksessa A.-B. Pessi, F. Martela & M. Paakkanen (Toim.), Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hakanen, J. J. (2017). Työn imu – energiaa ja innostusta työssä. Teoksessa K. Salmela-Aro & J.-E. Nurmi (Toim.), Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Ilonen, S., Stenholm, P., Heinonen, J. (2017) Identifying and understanding entrepreneurial decision-making logics in entrepreneurship education. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, DOI: 10.1108/IJEBR-05-2017-0163.

Koutroumpis, P., Leiponen, A. & Thomas, L. (2017). The (Unfulfilled) Potential of Data Marketplaces. ETLA Working Papers 53.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2017). Gender and Innovation in the New Economy – Women, Identity, and Creative Work. New York: Palgrave Macmillan.

WORK2017 Conference Abstracts. (2017). University of Turku. ISBN 978-951-29-6882-4

Berthelsen, H., Westerlund, H., Hakanen, J. J. & Kristensen, T.S. (2017). It is not just about occupation, but also about where you work. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 45, 372–379. DOI: 10.1111/cdoe.12300

Hakanen, J.J., Seppälä, P., & Peeters, M.C.W. (2017). High job demands, still engaged and not burned out? The role of job crafting. International Journal of Behavioral Medicine, 24, 619–627.

Hakkarainen, K. P. J., Hytönen, K., Vekkaila, J. E. & Palonen, T. (2017). Networked expertise, relational agency, and collective creativity. In Edwards, A. (Eds.), Working Relationally in and across Practices. Cultural-Historical Approach to Collaboration. Cambridge: Cambridge University Press.

Hechavarria, D., Terjesen, S., Stenholm, P., Brännback, M. & Lang, S. (2017). More Than Words: The Impact of Linguistic Structures on Female Entrepreneurial Activity. Entrepreneurship Theory and Practice. DOI: 10.1111/etap.12278

Koutroumpis. P., Leiponen, A. & Thomas L. (2017). The Young, the Old and the Innovative: The Impact of R&D on Firm Performance in ICT versus Other Sectors. ETLA Working Papers 51.

Koutroumpis, P., Leiponen, A., & Thomas, L. (2017). Invention Machines: How Control Instruments and Information Technologies Drove Global Technologigal Progress over a Century of Invention. ETLA Working Papers 52.

Nielsen, K., Nielsen M.B., Ogbonnaya, C., Känsälä, M., Saari, E. & Isaksson, K. (2017). Workplace resources to improve both employee well-being and performance: A systematic review and meta-analysis. Work & Stress, 31, 101–120. DOI: 10.1080/02678373.2017.1304463

Seppänen, L., Kloetzer, L., & Riikonen, J. (2017). Encourager la réflexion en chirurgie robotique: l’auto-confrontation croisée comme instrument de développement du travail interprétatif dans un environnement technologique complexe. (Encouraging reflection in robotic surgery: crossed self-confrontations as an instrument for developing interpretive practice in a complex technological environment). Psychologie du Travail et des Organisations, 23, 117–136.

Seppänen, L. (2017). Learning challenges and sustainable development: A methodological perspective. Work: A Journal for Prevention, Assessment and Rehabilitation, 57, 315–324.

Seppänen, L. & Toiviainen, H. (2017). Relational agency in the development of tools of service networks. In A. Edwards (Eds.), Working relationally in and across practices. Cultural-historical approaches to collaboration. Cambridge: Campridge University Press.

Vihriälä, V., Rouvinen, P., Ali-Yrkkö, J., Lehmus, M. (2017). Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation. Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

 

2016

Berthelsen, H., Hakanen, J.J., Kristensen, T., Lönnblad, A., & Westerlund, H. (2016). A Qualitative Study on the Content Validity of the Social Capital Scales in the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II). Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 1, 1–13.

Hakanen, J. J. & Bakker, A. B. (2016). Born and bred to burn out: A life-course view and reflections on job burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 22, 354–364. DOI: 10.1037/ocp0000053

Harju, L. & Hakanen, J. J. (2016). An Employee Who Was Not There: A study of job boredom in white-collar work. Personnel review, 45, 374–391.

Harju, L. K., Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 95, 11–20.

Heinonen, J. & Hytti, U. (2016). Entrepreneurship mission and content in Finnish policy programmes. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23, 149–162, DOI: 10.1108/JSBED-10-2014-0170

Laalo, H. & Heinonen, J. (2016). Governing the entrepreneurial mindset: Business students’ constructions of entrepreneurial subjectivity. European Educational Research Journal, 15, 696-713, DOI: 10.1177/1474904116662288

Mäkikangas, A., Aunola, K., Seppälä, P., & Hakanen, J.J. (2016). A multilevel perspective on the happy-productive worker hypothesis: Shared job crafting as a moderator of the work engagement-team performance relation. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 89, 772–790.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2016). Innovating is not of the spirit world – depicting a female inventor’s unique path with materiality-friendly gender concepts. In G. Alsos, U. Hytti & E. Ljunggren (Eds.) Research Handbook on Gender and Innovations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Poutanen, S. & Kovalainen, A. (2016). Professionalism and Entrepreneurialism. In M. Dent, I. L. Bourgeault, J.-L. Denis & E. Kuhlmann (Eds.) Routledge Companion to the Professions and Professionalism. Abingdon & New York: Routledge.

Poutanen, S., Kovalainen, A. & Jännäri, J. (2016). Construction of the female global top manager. The Economist. International Journal of Media & Cultural Politics, 12, 193–212.

Seppänen, L. & Riikonen, J. (2016). Learning interpretativeness for sustainability: Exploring the self-confrontation method in robotic surgery. In A. Heikkinen & A. Harju (Eds.) Adult Education and the Planetary Condition. Freedom and Responsibility in Liberal Adult Education. http://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016?e=15627691/36835887

Stenholm, P., Heinonen, J. & Pukkinen, T. (2016). Firm Growth in Family Businesses – The Role of Entrepreneurial Orientation and Entrepreneurial Activity. Journal of Small Business Management, 54, 697–713.

Stenholm, P. & Renko, M. (2016). Passionate Bricoleurs and New Venture Survival. Journal of Business Venturing, 31, 595–611.

Vogt, K, Hakanen, J.J., Jenny, G.J. & Bauer, G.F. (2016). Sense of Coherence and the Motivational Process of the Job Demands–Resources Model. Journal of Occupational Health Psychology, 21, 194–207.