SWiPE – Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016–2019 rahoittama hanke.

SWiPE-tutkimuskonsortiossa tutkimme monipuolisesti ja monitieteisesti työn ja yrittäjyyden muutosta alustatalouden aikakaudella. Tutkimme talouden globaalin muutoksen, uusien teknologioiden ja työnteon uusien alustojen vaikutuksia työn sisältöihin, muotoihin ja tekemisen tapoihin sekä yrittäjyyteen. Hankkeessa tutkitaan myös koulutuksen, työn ja yrittäjyyden uudenlaisia suhteita sekä maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja työelämään integroitumista. Tarkastelemme työn uusia merkityksiä yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.

SWiPE-tutkimuskonsortiossa tuotamme uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa. Julkaisemme laajasti tieteellisiä julkaisuja ja tuotamme tutkittua tietoa päätöksentekijöiden käytettäväksi.

Osallistumme myös yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen keskusteluun ja asiantuntijoina toimien tuemme ja edistämme tietoon perustuvaa politiikkaa.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusehtojen mukaisesti SWiPE-konsortion tutkimusaineostojen metadatat on julkaistu etsin.avointiede.fi-sivulla.