Varsinaissuomalaiset kansanedustajat tutustuivat SWiPE-tutkimukseen

SWiPE-tutkimuskonsortio isännöi maanantaina 29.1. varsinaissuomalaisia kansanedustajia, jotka tutustuivat SWiPE-tutkimukseen Turussa. Ajankohtainen aihe herätti keskustelua ja kirvoitti osallistujia pohtimaan alustatalouden ja digitalisaation vaikutuksia myös omaan työhön ja henkilökohtaiseen elämään.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimushankkeiden keskeinen tehtävä on olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja tuottaa tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. SWiPE osallistuu monella eri tavalla yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen keskusteluun sekä tukee ja edistää tietoon perustuvaa politiikkaa.

Keskustelussa varsinaissuomalaisten päättäjien kanssa esille nousivat monet tekijät, kuten verotus, jolla voidaan joko edistää tai estää työtä ja yrittämistä alustoilla. Kiinnostavaa varsinaissuomalaisten päättäjien näkökulmasta oli myös se, miten alustatalous ja digitaalisuus voisivat tukea Varsinais-Suomen positiivista rakennemuutosta. SWiPE-tutkijoille kävi puolestaan selväksi, että ajankohtaisessa lainsäädäntötyössä yhtenä tärkeänä tekijänä on huomioida digitalisaation vaikutukset, ja digitalisaatio otetaan huomioon muun muassa pian käynnistyvässä verotuksen tiekarttaa koskevassa työssä. Tärkeää alustataloutta koskevassa tutkimustyössä todettiin olevan vaikutusten huomioiminen niin yhteiskunnan, yritysten kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Seppo Poutanen, Kaisa Hytönen, Anne-Mari Virolainen, Olavi Ala-Nissilä, Eeva-Johanna Eloranta, Heli Mankonen-Salminen, Anne Kovalainen, Ville Tavio ja Markus Granlund