Työ SWiPE-konsortion tutkimusaiheiden ympärillä jatkuu ReGrow-tutkimushankkeessa

SWiPE-konsortiossa tehdyn yhteistyön pohjalta syntynyt ReGrow-hanke yhdistää jälleen Etlan ja Turun yliopiston tutkijat alustatalouden ja datatalouden aiheiden äärelle. ReGrow-projektissa tutkitaan innovaatioita ja niiden muutosta ideoiden uutuuden, innovaatioiden luomisen sekä innovaatioiden siirtymisen näkökulmasta. ReGrow-projektin tavoitteena on tuottaa korkealaatuista ja monipuolista uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat talouden innovaatioihin ja sopeutumiskykyyn. Nämä tiedot tukevat kansallista innovaatiostrategiaa ja edistävät uusien käytäntöjen kehittämistä.

ReGrow on Business Finlandin rahoittama tutkimushanke, joka starttasi syksyllä 2020 ja kestää vuoteen 2022.

Tutustu tutkimusaiheisiin ja tutkijoihin sekä liity hankkeen postituslistalle ReGrow-hankkeen kotisivuilla! Seuraa ReGrow-hanketta myös Twitterissä @ReGrowResearch!