SWiPE-tutkimuskonsortiossa tuotamme uutta ja ajankohtaista tutkimustietoa työstä ja yrittäjyydestä Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimme ja julkaisemme laajasti yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kollegoidemme kanssa. Tuotamme myös uuteen tutkimustietoon perustuvia Policy Briefejä ja alustuksia päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien työn tueksi. Lisäksi julkaisemme materiaalia videoiden ja esitysten muodossa.