SWiPE on Turun yliopiston, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Työterveyslaitoksen muodostama tutkimuskonsortio. Sen johtajana toimii professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta.

Turun yliopisto

Turun yliopiston osahanketta johtaa dosentti Seppo Poutanen. Turun yliopiston osahankkeen tutkijat työskentelevät Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Yliopiston tutkijat tuovat hankkeeseen monitieteistä osaamista liittyen erityisesti yrittäjyyteen ja tiede- ja tutkimuspolitiikkaan, työelämään ja koulutukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA 

ETLA:n osahanketta johtaa tutkimuspäällikkö Martti Kulvik. ETLA on yksityinen, voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen kautta yhteiskunnan kehitykseen ja kilpailukykyyn. ETLA:n tutkijat tuovat SWiPE-hankkeeseen tutkimusosaamista liittyen erityisesti talouden dynaamisuuteen, alustoihin, yrittäjyyteen sekä talouden muutoksiin.

Työterveyslaitos, TTL 

Työterveyslaitoksen osahanketta johtaa vanhempi tutkija Laura Seppänen. Työterveyslaitos on monitieteinen työhön ja työhyvinvointiin keskittynyt asiantuntijaorganisaatio. TTL:n tutkijat tuovat SWiPE-hankkeeseen digitalisaatioon, työn imuun ja erityisesti julkisen sektorin työn murrokseen liittyvää tutkimusosaamista.

 

Lisäksi SWiPE-hanke tekee tutkimusyhteistyötä useiden muiden tahojen kanssa, kuten:

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
KONE Hissit Oy
Perheyritysten liitto
Setlementtiliitto
CREME – Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurship, University of Birmingham
Enterprise and Diversity Research Cluster, University of Birmingham