Maija Vähämäki, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

KTT Maija Vähämäki toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtaminen ja organisointi -yksikössä. Hänen erityisosaamistaan ovat organisaatioiden oppiminen, esimiestyön vuorovaikutussuhteet, organisaation kehittäminen sekä laadulliset tutkimusmenetelmät. SWiPE-tutkimushankkeen käyttöön hän tuo asiantuntemuksensa muun muassa viimeaikaisista tutkimuskohteistaan, joita ovat olleet lakkoilu organisaatiokulttuurisena ilmiönä, johtamisfilosofian ja -käytäntöjen muutokset organisaation työntekijöiden kokemana, oppimisen tilan rakentaminen työyhteisössä, uusien esimiesten oppiminen ja jatko-opiskelun ohjaus esimies-alaissuhteena.

Lue lisää yliopisto-opettaja Maija Vähämäen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.