Maarit Laiho, erikoistutkija, Turun yliopisto

Maarit Laiho toimii erikoistutkijana ja henkilöstöjohtamisen tutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtaminen ja organisointi -yksikössä. Hänen erityisalueenaan ovat esimiestyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvät käytännöt sekä työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvät asiat. Hänen tämänhetkisiä tutkimusalueitaan ovat muun muassa työelämään liittyvät asiat, kuten yritysilmapiiri, aktiivinen työtoveruus, johtajuuden kehittäminen, mentorointi ja työhön sitoutuminen, joissa hän tuo asiantuntemuksensa myös SWiPE-tutkimushankkeen käyttöön.

Lue lisää yliopisto-opettaja Maarit Laihon osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.