SWiPE-konsortio kiittää yhteistyöstä!

 

Kuluneen kolmen vuoden aikana SWiPE on monipuolisesti ja monitieteisesti tuottanut tutkittua tietoa työstä, yrittäjyydestä ja koulutuksesta alustatalouden aikakaudella. Konsortio on aktiivisesti osallistunut yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen keskusteluun, järjestänyt sidosryhmäseminaareja, toiminut asiantuntijoina erilaisissa tilaisuuksissa ja edistänyt tietoon perustuvaa politiikkaa.
Konsortion tutkimus huipentuu tiedekustantaja Routledgelle toimitettavaan teokseen ’Poutanen, S., Kovalainen, A. & Rouvinen, P. (toim.) Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge’. Lisätietoja kirjasta löytyy Routledgen kotisivulta.
SWiPE-verkkosivuilta löytyy tietoa hankkeesta, tutkimusaiheista, julkaisuista sekä tutkimuskonsortiosta ja tutkijoista. Vaikka hankkeen tutkimusrahoitus päättyy, jatkuu tutkimustyö aktiivisena. Verkkosivuilla tiedotetaan jatkossakin keskeisimmistä tutkimustuloksista, julkaisuista ja uusista tutkimusavauksista. Konsortion tutkijoihin voi aina myös ottaa yhteyttä.

 

 

 

SWiPE Smart Work in Platform Economy – tutkimuskonsortio on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat (WORK) -ohjelmaa ja sen toteutuksesta ovat vastanneet Turun yliopisto, Työterveyslaitos ja Etla yhdessä useiden sidosryhmien kanssa vuosina 2016–2019.