SWiPE-tutkijat kirjoittavat Työn tuuli -lehdessä

SWiPE-konsortion johtaja Anne Kovalainen sekä tutkijat Eveliina Saari ja Laura Seppänen kirjoittavat uusimassa HENRY ry:n Työn tuuli -lehdessä alustataloudesta ja työn tulevaisuutta käsittelevästä kirjasta.

Artikkelissaan Alustatalous ja työn murros Kovalainen tarkastelee alustataloutta globaalina ilmiönä. Hän pohtii työn murroksen yhteyttä talouden murrokseen ja yhteiskuntapoliittisiin ratkaisuihin.

Saari ja Seppänen puolestaan esittelevät Richard ja Daniel Susskindin kirjan The Future of Professions–How technology will transform the work of human experts, joka luo katsauksen tulevaisuuden työhön ja ammattilaisuuteen.

Lue artikkeli ja kirja-arvostelu Työn tuuli 2/2017 -lehdestä.