Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä

Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri kanavista. Siksi on merkityksellistä, kuinka asioita esitetään mediassa. Keskitynkin väitöskirjassani analysoimaan monipuolisia mediasta koottuja aineistoja useilla, osin kulttuurintutkimuksesta juontuvilla menetelmillä, kuten lähiluvulla ja visuaalisella analyysillä. … Continued

Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin?

Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitamme yrityksen omaa koulutusta, jonka avulla se kouluttaa työntekijöitä omaan tarpeeseensa. Eräs omaa koulutusjärjestelmää ylläpitävä yritys on KONE Hissit Oy, … Continued

Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta

Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista yhdessä, luottamuksen puutteesta, toimimattomasta lainsäädännöstä – vai mistä? STTK:n teettämien kansalaiskyselyiden ja henkilöstön edustajille teetettyjen kyselyiden tuloksena ovat toistuvasti nousseet esiin ongelmat ja puutteet niin … Continued

Asiantuntija tarvitsee unta, koska työ on läsnä vapaa-ajallakin

Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa asiantuntijatyön työaikoja ja niiden yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tutustu hankkeen raporttiin klikkaamalla tästä. Lyhyesti kerrottuna kutsuimme osallistujiksi Suomen Ekonomit jäseniä ja erään it-yrityksen työntekijöitä. Valtaosa osallistujista oli toistaiseksi sovitussa työsuhteessa ja vain 3 % (eli 9 henkilöä kaikista 307 vastanneesta) työskenteli muualla kuin yksityisellä, julkisella, valtio- tai järjestösektorilla. Varsin perinteistä toimihenkilöjoukkoa. … Continued

Tulosohjauksella tutkimuksen kaupallistamisvajeen kimppuun

Yliopistot ovat koulutus- ja tutkimustehtäviensä ohella keskeinen yhteiskuntamme uusiutumisen lähde. Yliopistoille onkin yliopistolakia taustoittavassa hallituksen esityksessä (HE 7/2009) asetettu eksplisiittiseksi velvollisuudeksi parantaa ”tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua sekä innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta […] tavalla, joka tukee korkeatasoisen osaamisen muuntumista kannattavaksi liiketoiminnaksi, uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.” Etlan tuoreessa raportissa Tutkimustiedon hyödyntäminen kestävän hyvinvoinnin lähteenä tarkastelemme, miten yliopistomme suoriutuvat lakisääteisestä … Continued

Alustatalouden magiikkaa ja logiikkaa

Mark Twainin klassisiin kertomuksiin Tom Sawyerin seikkailuista (1876-1896) sisältyy episodi, jossa teinipoikamme työksi on sälytetty suuren lankkuaidan maalaaminen. Tomista tehtävä on mahdottoman pitkästyttävä ja raskas, mieluummin hän kauniina kesäpäivänä menisi vaikka kalaan. Sitten hänen ympärilleen ilmaantuu muutamia naapuruston lapsia sutimista katselemaan. Aitoamerikkalaisena supliikkimiehenä Tom aloittaa tuota pikaa pitchauksen: juuri tämä aidan maalaus on erityisen tärkeä … Continued

Anna, niin saat

Perheyritysten liiton mentorointiohjelma alkoi tänä syksynä kolmatta kertaa. Huone oli täynnä innostuneita kasvoja ja ilmassa oli odotusta. Toisilleen tuntemattomat ihmiset aloittivat yhteisen matkan tutustumalla toisiinsa kuvakorttien avulla: kuka olet ja mistä yrityksestä tulet? Myöhemmin mietittiin ryhmissä, millainen on hyvä mentori ja mentoroitava. Mentorointiohjelmassamme kokeneempi perheyrityksen omistaja sparraa melkein vuoden ajan nuorempaa perheyrityksen vesaa. Tuntuu, että … Continued

Muutospuheesta ja muutamasta elokuvasta

Työn digitalisoituminen on tutkimuksen saralla tämän hetken kuuma aihe. Sekä elokuussa WORK2017-konferenssissa (Turku 16.-18.8.2017) että osin myös Työelämän Tutkimuspäivillä (Tampere 2.-3.11.2017) työn digitalisoituminen toimi keskustelujen kantavana teemana. Kummassakin tapahtumassa kuulemani esimerkit, kysymykset, puheet ja ennusteet digitalisaation, automatisaation ja robotisaation ravisuttamasta tulevaisuuden työstä loivat mielestäni hyvin kaksijakoista kuvaa. Toisaalla työn muutosten nähdään johtavan dystopiaan, jossa robotit … Continued

Terveyttä ja liiketoimintaa hyvinvointidatasta

Hyvinvointidatasta on moneksi. Sen avulla kehitetään nykyistä tehokkaampia lääkkeitä ja parannetaan terveyspalveluita. Potilaat saavat nykyistä parempaa hoitoa ja liiketoiminta vauhdittuu, kirjoittaa Turun yliopiston tutkimusjohtaja Heli Salminen-Mankonen Sitran blogissa. Aiheesta keskusteltiin Sitran ja Turun yliopiston Digital Futuresin järjestämässä työpajassa otsikolla Anonymisoidun hyvinvointitiedon mahdollisuudet.

Epävarmuus ja muutos ajavat yrityksiä uudistumaan

Yritystoiminnan uudistumiseen ei ole tarjolla yhtä reseptiä, useita siinä onnistumisen aineksia kylläkin. Yllättäen yritysten käsitykset onnistuneesta uudistumisesta ovat samanlaisia kuin yksilötason yrittäjämäiset taidot. Selvitimme Tekesin osarahoittamassa Renewal of Manufacturing -tutkimusprojektissa uudistumisen eroja menestyneiden ja vähemmän menestyneiden yritysten välillä. Löysimme yritysten onnistuneen uudistumisen aineksia haastattelemalla johtajien ja yrittäjien käsityksiä strategioistaan ja menestymisestään. Menestyneiden yritysten menestymistä koskevissa … Continued