SWiPEn järjestämässä WORK2019-konferenssissa ja päätösseminaarissa pohdittiin kansainvälisen tutkijajoukon kanssa sitä, kuka tekeekään todellista työtä alustatalouden ja virtuaalimaailman keskellä

Elokuun 16. päivänä konsortio piti tutkimustyönsä STN-rahoituskauden päätteeksi seminaarin osana järjestämäänsä kolmipäiväistä WORK2019 konferenssia.

WORK2019 konferenssin pääpuhujat tarkastelivat tänä vuonna erityisesti työelämää ja uutta taloutta, jonka tutkimus on kasvamassa ja vaatii tutkijoilta monipuolista ja monitieteistä otetta.  Löydät tämän blogin lopusta linkin konferenssin esitelmien tiivistelmään ja lisää tietoa löydät myös www.WORK2019.fi -verkkosivulta.

Konferenssi järjestettiin tänä vuonna Finlandia-talossa ja Kansallismuseossa ja se oli huikea menestys.  Työministeri Timo Harakka avasi konferenssin korostaen ajankohtaisten kysymysten haasteellisuutta ja siten tutkimustiedon tarpeellisuutta.  Konferenssissa oli 6 kansainvälistä pääpuhujaa sekä SWiPE-konsortion paneeli nostamassa uusia tutkimustuloksia laajempaan keskusteluun.

Tutkimusyhteistyö SWiPE konsortion sisällä, UTU:n, ETLA:n ja TTL:n senioritutkijoiden välillä sekä kansainvälisten kollegoiden kanssa on kolmen vuoden aikana osoittanut sen, että yhteistyö on erityisen tärkeää aikana, jolloin yhteiskunnalliset ja taloudelliset ilmiöt eivät ole ratkaistavissa yhden tieteenalan tai yhden tutkimustradition voimin, vaan vaativat uudenlaista monitieteistä yhteistyötä.

Mitä teimme SWiPE:ssä STN-rahoitetun kolmen vuoden aikana, elokuisen konferenssin ja päätösseminaarin lisäksi? Hurjan paljon, ja siitä kiitos kuuluu aktiivisille SWiPE-tutkijoille. Kerromme näillä verkkosivuilla kootusti tutkimustemme tuloksista jatkossakin. SWiPE:n 30 aktiivista tutkijaa ja yli 20 kansainvälistä vierailevaa tutkijaa ovat kolmessa vuodessa julkaisseet yli 140 tieteellistä julkaisua, kirjoittaneet ja toimittaneet 4 kirjaa, pitäneet yli 350 asiantuntijaesitelmää ja haastattelua. Keskeinen osa STN-rahoitusta on toimiminen sidosryhmien kanssa ja tätä olemme aktiivisesti tehneet: olemme järjestäneet kolmen vuoden aikana 50 sidosryhmäseminaaria palvellaksemme tiedon jakamista ja dialogista tutkimustiedon viemistä päättäjille. Olemme tavanneet poliitikkoja ja päättäjiä. Kolmen vuoden aikana osahankkeiden johtajat pitivät 6 valiokunta-alustusta ja järjestivät 6 eduskuntaryhmätapaamista. Monien muiden töiden lisäksi tutkijamme ovat venyneet sidosryhmä- ja vuorovaikutus- sekä tiedonjakamisen tehtäviin, koska ne ovat tärkeä osa yliopiston vuorovaikutustyötä.

Mutta palataan parin viikon takaiseen konferenssiimme: tutkimusyhteistyötä SWiPEn kanssa tekevä Kalifornian yliopiston professori Martin Kenney pohti alustayritysten valtaa ja vallan kasautumista globaaleille alustatalousyrityksille.  Konferenssissa myös mm. professori Lilly Irani tarkasteli innovaatioiden sisältämää näkymätöntä työtä, Vili Lehdonvirta kertoi OII Oxfordin alustatyötutkimuksista, professori Allison Pugh digitaalisesta palvelujärjestelmästä USA:ssa, professori Valerio de Stefano tekoälyn työlainsäädännöllisistä haasteista sekä Ilana Gershon siitä, muuttaako brändäys meidät kaikki yrittäjiksi.  Lisäksi keskustelimme SWiPEn kolmen osahankkeen johtajien kanssa paneelissa digitaalisesta työstä, talouden muutoksista ja alustataloudesta. SWiPE-konsortion johtajana avasin keskustelun kertomalla alustatyön tutkimuksen tärkeydestä. SWiPE-tutkimuskonsortion näkökulma aiheeseen on globaali, vaikka tarkastelut ja vertailut ovatkin maakohtaisia. On tärkeää tunnistaa kansallisen lainsäädännön ja kansallisten olosuhteiden merkitys talouden kehityksessä. Mielestämme seuraavat kolme seikkaa on tärkeä muistaa alustataloudesta: alustatalous on digitalisaation yksi tärkeä muoto ja tullut jäädäkseen; alustatalous muuttuu ja hakee muotoaan; ja kolmanneksi, alustatalous ei tarkoita vain Uberia tai AirBnB:tä, vaan se tarkoittaa yhtä lailla myös esimerkiksi Inteliä ja Ikeaa.

Konsortiomme tutkijat ovat tutkineet kolmen vuoden aikana mm. sitä, kuka Suomessa työskentelee alustoilla, millainen kiinnostus alustoja kohtaan on korkeasti koulutettujen keskuudessa ja miten alustat vaikuttavat työhön ja sen jakautumiseen laajemmin ja tulevaisuudessa. Elokuisessa paneelissa keskusteltiin SWiPE:n tutkimuksen ympärille rakentuvasta Routledgen kustantamasta kirjasta Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. Kirjan ovat toimittaneet Seppo Poutanen, Anne Kovalainen ja Petri Rouvinen. Kirja julkaistaan 2019/2020. Kirjan toimittajan, dosentti, erikoistutkija Seppo Poutasen mukaan kirjan artikkelit avaavat uuden digitaalisen alustatalouden ilmiöitä tuoreista monitieteellisistä näkökulmista. Keskiössä ovat erityisesti työn muutokset alustataloudessa, digitaalisuuden yhteiskuntaa muuttavat tekijät sekä työntekijöiltä vaadittavat uudet taidot ja kyvyt. Lisäksi tutkijat pohtivat eri artikkeleissa mm. maahanmuuttajien erityistarpeita suhteessa digitalisoituviin palveluihin, julkisen sektorin töiden automaatiota ja työn tehostamista robotisaation myötä sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä alustataloudessa.

Avance-asianajotoimiston ekonomisti Petri Rouvinen esitteli seminaarissa alustojen luokittelua. Hänen mukaansa alustat vaikuttavat työhön jo merkittävästi, vaikka digitaaliset työmarkkinat ovatkin vielä pienet. Dosentti, johtava tutkija Laura Seppänen Työterveyslaitokselta puolestaan toi keskusteluun digitaalisen työn ihmiskeskeisyyden. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työntekijöiden mahdollisuus proaktiivisuuteen ehkäisee digityön terveydellisiä haittoja.

SWiPE järjesti sidosryhmille suomenkielisen työelämäseminaarin, jossa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen puhui aiheesta Työn imu ja eurooppalaisen työelämän haasteet. Hakanen totesi, että uusissa tutkimuksissa työn imun on todettu edistävän terveyttä ja yrityksen taloudellista menestystä. Kommenttipuheenvuorot pitivät johtava asiantuntija Anu Tuovinen Akavasta ja johtaja Katarina Murto STTK:sta.

Fiksu työ alustatalouden aikakaudella – SWiPE -tutkimushankkeemme johtajana kiitän lämpimästi Strategista tutkimusneuvostoa kolmivuotisesta rahoituksesta. Lukuisten sidosryhmätahojen kannustamana SWiPE-tutkimusryhmä toivoo voivansa jatkaa tutkimusta tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Löydät juuri nyt ajankohtaisia tietoja verkkosivultamme – ja muistathan että hankejohtajien yhteystiedot ovat käytettävissäsi Akatemian rahoituksen päätyttyäkin! Meihin voi aina ottaa yhteyttä, sillä tutkimuksemme jatkuu, vaikka Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston kolmivuotinen tutkimusrahoitus loppuu elokuun lopussa. Verkkosivuilla kerromme jatkossakin hankkeemme tuottamista tutkimustuloksista ja myös uusista tutkimusavauksista!

Anne Kovalainen, SWiPE-konsortion johtaja anne.kovalainen@utu.fi

osahankkeiden vetäjien puolesta

Seppo Poutanen, SWiPE UTU-osahankkeen johtaja seppo.poutanen@utu.fi

Petri Rouvinen, SWiPE ETLA-osahankkeen johtaja petri.rouvinen@avance.com

Laura Seppänen, SWiPE TTL-osahankkeen johtaja laura.seppanen@ttl.fi