Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä (6/27/2018) by Jatta Jännäri - Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri Lue lisää...
Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin? (6/21/2018) by Kaisa Hytönen - Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan Lue lisää...
Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta (4/19/2018) by Katarina Murto - Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista Lue lisää...
Asiantuntija tarvitsee unta, koska työ on läsnä vapaa-ajallakin (2/1/2018) by Annina Ropponen - Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa asiantuntijatyön työaikoja ja niiden yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tutustu hankkeen raporttiin klikkaamalla tästä. Lyhyesti kerrottuna kutsuimme osallistujiksi Suomen Ekonomit jäseniä ja erään it-yrityksen työntekijöitä. Valtaosa osallistujista Lue lisää...
Tulosohjauksella tutkimuksen kaupallistamisvajeen kimppuun (1/25/2018) by Annu Kotiranta ja Antti-Jussi Tahvanainen - Yliopistot ovat koulutus- ja tutkimustehtäviensä ohella keskeinen yhteiskuntamme uusiutumisen lähde. Yliopistoille onkin yliopistolakia taustoittavassa hallituksen esityksessä (HE 7/2009) asetettu eksplisiittiseksi velvollisuudeksi parantaa ”tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua sekä innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta […] Lue lisää...
Alustatalouden magiikkaa ja logiikkaa (11/23/2017) by Seppo Poutanen - Mark Twainin klassisiin kertomuksiin Tom Sawyerin seikkailuista (1876-1896) sisältyy episodi, jossa teinipoikamme työksi on sälytetty suuren lankkuaidan maalaaminen. Tomista tehtävä on mahdottoman pitkästyttävä ja raskas, mieluummin hän kauniina kesäpäivänä menisi Lue lisää...
Anna, niin saat (11/20/2017) by Krista Elo-Pärssinen - Perheyritysten liiton mentorointiohjelma alkoi tänä syksynä kolmatta kertaa. Huone oli täynnä innostuneita kasvoja ja ilmassa oli odotusta. Toisilleen tuntemattomat ihmiset aloittivat yhteisen matkan tutustumalla toisiinsa kuvakorttien avulla: kuka olet ja Lue lisää...
Muutospuheesta ja muutamasta elokuvasta (11/14/2017) by Sanna Rouhiainen - Työn digitalisoituminen on tutkimuksen saralla tämän hetken kuuma aihe. Sekä elokuussa WORK2017-konferenssissa (Turku 16.-18.8.2017) että osin myös Työelämän Tutkimuspäivillä (Tampere 2.-3.11.2017) työn digitalisoituminen toimi keskustelujen kantavana teemana. Kummassakin tapahtumassa kuulemani Lue lisää...
Terveyttä ja liiketoimintaa hyvinvointidatasta (11/8/2017) by Heli Salminen-Mankonen - Hyvinvointidatasta on moneksi. Sen avulla kehitetään nykyistä tehokkaampia lääkkeitä ja parannetaan terveyspalveluita. Potilaat saavat nykyistä parempaa hoitoa ja liiketoiminta vauhdittuu, kirjoittaa Turun yliopiston tutkimusjohtaja Heli Salminen-Mankonen Sitran blogissa. Aiheesta keskusteltiin Sitran Lue lisää...
Epävarmuus ja muutos ajavat yrityksiä uudistumaan (10/18/2017) by Pekka Stenholm - Yritystoiminnan uudistumiseen ei ole tarjolla yhtä reseptiä, useita siinä onnistumisen aineksia kylläkin. Yllättäen yritysten käsitykset onnistuneesta uudistumisesta ovat samanlaisia kuin yksilötason yrittäjämäiset taidot. Selvitimme Tekesin osarahoittamassa Renewal of Manufacturing -tutkimusprojektissa Lue lisää...

Vanhemmat artikkelit