Platform opportunities in unthought places (11/7/2018) by Matti Karinen - The SWiPE project is as much about research as it is about delivering insights that are of use for Finnish businesses. My colleague Kaisa, for example, is working on the Lue lisää...
Osaamisen kehittämisellä luodaan tulevaisuutta (11/2/2018) by Teemu Hassinen - Työelämän muutokset haastavat osaamisen. Tätä viestiä painotamme yhteisenä rintamana. Onko tämä uusi tilanne? No, ei. Työ on muuttanut muotoaan kautta koko ihmiskunnan historian. Toki muutoksen nopeus on nyt ja tulevaisuudessa Lue lisää...
Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita (9/3/2018) by Anu Tuovinen - Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu. Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla. Lue lisää...
Toimenkuvien räätälöinnin avulla potkua sote-palveluihin (8/6/2018) by Sari Käpykangas - Tiukat ammattiryhmien rajat sosiaali- ja terveyspalvelualalle tyypillisiä Suomessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön toimenkuvista ja pätevyydestä säädetään tarkasti laeissa ja asetuksissa. Kaikkien tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvan etenemisen ja terveyspalvelujen laadun Lue lisää...
Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä (6/27/2018) by Jatta Jännäri - Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri Lue lisää...
Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin? (6/21/2018) by Kaisa Hytönen - Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan Lue lisää...
Hyvällä johtamisella parempaa yhteistoimintaa ja enemmän tulosta (4/19/2018) by Katarina Murto - Olen pohtinut pidemmän aikaa sitä, miksi yhteistoiminta ei suomalaisilla työpaikoilla suju niin hyvin kuin sen pitäisi. Johtuuko se suomalaisten mielenlaadusta, keskustelukulttuurin kehittymättömyydestä, hierarkkisesta johtamisesta, osaamattomuudesta jakaa vastuuta ja päättää asioista Lue lisää...
Asiantuntija tarvitsee unta, koska työ on läsnä vapaa-ajallakin (2/1/2018) by Annina Ropponen - Tutkimme Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa asiantuntijatyön työaikoja ja niiden yhteyttä työhön ja hyvinvointiin. Tutustu hankkeen raporttiin klikkaamalla tästä. Lyhyesti kerrottuna kutsuimme osallistujiksi Suomen Ekonomit jäseniä ja erään it-yrityksen työntekijöitä. Valtaosa osallistujista Lue lisää...
Tulosohjauksella tutkimuksen kaupallistamisvajeen kimppuun (1/25/2018) by Annu Kotiranta ja Antti-Jussi Tahvanainen - Yliopistot ovat koulutus- ja tutkimustehtäviensä ohella keskeinen yhteiskuntamme uusiutumisen lähde. Yliopistoille onkin yliopistolakia taustoittavassa hallituksen esityksessä (HE 7/2009) asetettu eksplisiittiseksi velvollisuudeksi parantaa ”tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laatua sekä innovaatiojärjestelmän kokonaistoimivuutta […] Lue lisää...
Alustatalouden magiikkaa ja logiikkaa (11/23/2017) by Seppo Poutanen - Mark Twainin klassisiin kertomuksiin Tom Sawyerin seikkailuista (1876-1896) sisältyy episodi, jossa teinipoikamme työksi on sälytetty suuren lankkuaidan maalaaminen. Tomista tehtävä on mahdottoman pitkästyttävä ja raskas, mieluummin hän kauniina kesäpäivänä menisi Lue lisää...

Vanhemmat artikkelit