Digiajan heteromaatio: kaikki arvo syntyy ihmistyöstä (2/25/2019) by Laura Seppänen - Työn digitalisaatiosta puhutaan paljon teknologia edellä. Yhdysvaltalaiset Hamid Ekbia ja Bonnie Nardi (2017) tuovat kirjassaan Heteromation and other stories of computing and capitalism virkistävän näkökulman keskusteluun: Teknologiasta huolimatta kaikki arvo… Lue lisää...
Aikani Harvardissa (1/30/2019) by Seppo Poutanen - Leveä Charles-joki erottaa, juuri ennen Atlanttiin virtaamistaan, Bostonin kaupungin Cambridgen kaupungista. Cambridgen puolelle Charlesia kääntyy mm. Massachusetts Avenue, yksi Suur-Bostonin pääväylistä. Siellä se yhdistää MIT:n (Shanghain yliopistolistauksen mukaan 4. paras… Lue lisää...
Alustatalous muuttaa kaiken? (11/30/2018) by Marja Rautajoki - Die Plattformökonomie ändert alles - Alustatalous muuttaa kaiken. Näin kohtalokkaasti todettiin yhdessä Saksan laajasti luetuimmista verkkolehdistä helmikuussa 2017. Tästä lauseesta lähti liikkeelle ajatus tarkastella Saksan verkkolehtien alustataloudesta ja työtä välittävistä… Lue lisää...
Työelämän muutokset haastavat sekä osaamisen että sen kehittämisen tavat (11/15/2018) by Sanna Rouhiainen - Minkälaista osaamista työelämässä tullaan tarvitsemaan? Millä tavoin ammatillista osaamista olisi hyvä kehittää? Muun muassa näistä kysymyksistä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamien Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi… Lue lisää...
Platform opportunities in unthought places (11/7/2018) by Matti Karinen - The SWiPE project is as much about research as it is about delivering insights that are of use for Finnish businesses. My colleague Kaisa, for example, is working on the… Lue lisää...
Osaamisen kehittämisellä luodaan tulevaisuutta (11/2/2018) by Teemu Hassinen - Työelämän muutokset haastavat osaamisen. Tätä viestiä painotamme yhteisenä rintamana. Onko tämä uusi tilanne? No, ei. Työ on muuttanut muotoaan kautta koko ihmiskunnan historian. Toki muutoksen nopeus on nyt ja tulevaisuudessa… Lue lisää...
Monimuotoinen työ muokkaa työmarkkinoita (9/3/2018) by Anu Tuovinen - Mikä alustatalous, miten se liittyy minuun ja työhöni? Tätä ihmettelee moni palkkatyössä oleva ja asiantuntijatyötä tekevä korkeakoulutettu. Alustatalous on jo tätä päivää ja epäilemättä tulevaisuutta yhä useamman työtä tekevän kohdalla.… Lue lisää...
Toimenkuvien räätälöinnin avulla potkua sote-palveluihin (8/6/2018) by Sari Käpykangas - Tiukat ammattiryhmien rajat sosiaali- ja terveyspalvelualalle tyypillisiä Suomessa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön toimenkuvista ja pätevyydestä säädetään tarkasti laeissa ja asetuksissa. Kaikkien tuntemat toimenkuvat varmistavat työn sujuvan etenemisen ja terveyspalvelujen laadun… Lue lisää...
Ideaali johtaja ja asiantuntijuus rakentuvat kuvissa ja mediateksteissä (6/27/2018) by Jatta Jännäri - Tutkin väitöskirjassani kuinka käsitys ideaalista johtajasta ja asiantuntijasta rakentuu erilaisissa mediateksteissä ja niiden yhteydessä julkaistuissa kuvissa. Media on jatkuvasti ja yhä kasvavasti läsnä arjessamme ja sitä seurataan tarkoin monista eri… Lue lisää...
Voidaanko yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen avulla vastata muuttuvan työelämän uusiin vaatimuksiin? (6/21/2018) by Kaisa Hytönen - Onko koulutusjärjestelmä riittävän joustava vastamaan muuttuvan työelämän asettamiin haasteisiin? Entä kykeneekö se tuottamaan sellaista osaamista ja kompetensseja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä? Olemme SWiPE-hankkeessa tarkastelleet yritysvetoisen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata muuttuvan… Lue lisää...

Vanhemmat artikkelit