Yrittäjyysyliopisto antaa opiskelijoille parempia valmiuksia työelämään

SWiPE-tutkija, Turun yliopiston yrittäjyyden professori Jarna Heinonen valottaa Turun yliopiston blogissa yrittäjyysyliopiston tekoja ja saavutuksia työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Kirjoitus on luettavissa täällä. ”On tärkeää muistaa, että kaupallinen näkökulma yrittäjyyteen antaa ilmiöstä varsin yksipuolisen kuvan. Tämän vuoksi monitieteisessä Turun yliopistossa yrittäjyyttä lähestytään huomattavasti laajemmin, eri tiedekuntien tarpeista ja odotuksista lähtien.”

Value Co-Creation in Digital Era! Workshop 23.8. and Webinar 24.8.2017

Workshop Time: 23 August 2017  at 9:00-16:00 Place: Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 B, Helsinki Registration:   https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19331/lomake.html. Participation is free of charge with limited seats available. Deadline for abstracts: We kindly invite you to submit an extended abstract (about 2000 words) by email inka.koskela@ttl.fi. The submission should contain authors’ names,  institutional affiliations and … Continued

Tutkijat keskustelivat ammatillisen koulutuksen reformista OKM:ssä

Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman tutkijat keskustelivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmän kanssa 12.6.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriössä. He nostivat esiin tutkimushavaintojaan ja esittivät suosituksiaan nuorten työpaikalla oppimisen laadun parantamiseksi. SWiPE-hankkeesta tilaisuudessa oli mukana Turun yliopiston tutkijatohtori Kaisa Hytönen. Hänen tutkimusaiheensa on ammatillisen koulutuksen joustavat käytännöt koulutuksen ja yritysten rajapinnoilla sekä työelämärelevanssin läsnäolo ammatillisessa koulutuksessa. … Continued

Uudistuminen on elinehto

Elämme hetkessä, jossa globaalit muutosvoimat haastavat uudistumaan niin yhteiskunta-, yritys- kuin yksilötasolla. Suurimpina muutosvoimina toimivat globalisaatio ja digitalisaatio, apuvoiminaan automatisaatio, robotisaatio ja muut teknologiset mullistukset. Niiden yhteisvaikutuksen tuloksena on erotettavissa kaksi suurta, käynnissä olevaa murrosta: työn ja toimeentulon murros sekä valtava asiakaskäyttäytymisen muutos. Digitalisaation vaikutukset ulottuvat yksilön arjesta yhteiskunnan ylätasoille ja jokaiselle toimialalle. Perinteiset toimialat … Continued

Konferenssi kokosi juristit ja taloustieteilijät pohtimaan markkinoiden sääntelyä alustataloudessa

Helsingissä 23.5.2017 järjestetty Platform Economy and Cohesion of European Competition Policy -konferenssi kokosi yhteen seitsemisenkymmentä alustataloudesta ja yhteiskunnallisesta sääntelystä kiinnostunutta juristia ja taloustieteilijää. SWiPE-konsortion johtaja, professori Anne Kovalainen oli yksi tapahtuman keynote-puhujista aiheenaan ”Work and Business Creation in the Platform Economy”. Kovalainen osallistui myös konferenssin paneelikeskusteluun. Lue lisää konferenssista.

Miksi (liiketaloustieteiden) opiskelijan tulee tuntea inhimillinen tekijä?

Turun yliopiston vuoden 2016 yrittäjyystekona palkitulla Startup-kurssilla olen havainnoinut, miten opiskelijat ideoivat, testaavat ja tuovat markkinoille uusia liikeideoita. Samalla olen oppinut heiltä enemmän ihmisen toiminnasta, inhimillisestä tekijästä, kuin yrittäjämäisestä toiminnasta. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus ja toisten ymmärtäminen usein ennakoi tiimin onnistumista enemmän kuin tiimin kehittelemä liikeidea. Mutta valmistaako tämä heitä työelämään? Toivon niin. Työn tekemisen tavat … Continued

Call for Papers: Small Business Economics Journal – Special issue on Digital entrepreneurship

Small Business Economics – An Entrepreneurship Journal Call for Papers Special issue: The age of digital entrepreneurship: digital tools and online collaboration to support knowledge sharing and opportunity recognition   Submission Deadline: July 30, 2017 Suggested Topics Ideas generation, problem solving, and innovation diffusion in online entrepreneurial communities Digital tools to support fast prototyping and … Continued

Suomalaiset – siviiliuupuneita vapaa-aikauskovaisia vai työn ja muun elämän sankareita?

Työterveyslaitoksen SWiPE-tutkija, tutkimusprofessori Jari Hakanen pohtii Ilmarisen Parempaa työelämää -blogissa, ovatko suomalaiset siviiliuupuneita vapaa-aikauskovaisia vai työn sankareita. Hakanen ei tunnista kirjoituksessaan viime aikaisen keskustelun luomaa kuvaa joustamattomista, ”siviiliuupuneista” työntekijöistä. Varmin keino lisätä henkilöstön joustavuutta ja hyvinvointia on inhimillinen, kannustava johtaminen sekä tilan antaminen itsensä johtamiselle, Hakanen kirjoittaa. http://parempaaelamaa.org/2017/05/09/tyouupumus/

Joustavaa asiantuntijuutta tarvitaan tulevaisuuden työelämässä

Tulevaisuuden työelämässä monet asiantuntijat kohtaavat aivan uudenlaisia ammatillisia haasteita, joiden selvittämiseksi ei ole olemassa standardoituja tai rutiininomaisia ratkaisuja. Tällaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää usein laaja-alaista, erilaisia ammatti- ja tieteenaloja yhdistävää osaamista sekä uudenlaista tapaa tarkastella ympäröivää maailmaa. Nojautuminen kerran opittuihin taitoihin ei ole riittävää, vaan tarvitaan joustavaa asiantuntijuutta. Joustavaa asiantuntijuutta luonnehtii pyrkimys hankkia osaamista ja taitoja, … Continued

Digitaaliset tulevaisuudet -seminaari 11.5.2017

Aika: 11.5.2017 klo 13:00-16:30 Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, Mercatori (Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku) Verkkosivut:     Linkki ohjelmaan Ilmoittautuminen:   Rekisteröityminen viimeistään 3.5.2017 ohjelmasta löytyvän linkin kautta   Liikesivistysrahasto, Perheyritysten liitto ja Turun kauppakorkeakoulu (Turun yliopisto) yhteistyössä Åbo Akademin kanssa järjestävät seminaarin, jossa tarkastellaan tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. OHJELMA 13.00 … Continued