Tutkijat keskustelivat ammatillisen koulutuksen reformista OKM:ssä

Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman tutkijat keskustelivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmän kanssa 12.6.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriössä. He nostivat esiin tutkimushavaintojaan ja esittivät suosituksiaan nuorten työpaikalla oppimisen laadun parantamiseksi. SWiPE-hankkeesta tilaisuudessa oli mukana Turun yliopiston tutkijatohtori Kaisa Hytönen. Hänen tutkimusaiheensa on ammatillisen koulutuksen joustavat käytännöt koulutuksen ja yritysten rajapinnoilla sekä työelämärelevanssin läsnäolo ammatillisessa koulutuksessa.

Amisreformi Policy Brief paperi 1/ 2017

Tilaisuuden esitys löytyy täältä.

Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman sivut löytyvät täältä.