Sari Käpykangas, tutkija, Työterveyslaitos

© Maria Grönroos, Studio Liikkuva

Sari Käpykangas työskentelee tutkijana Työterveyslaitoksella. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi. Sari toimii SWiPE-konsortiossa tutkijana ja tuo tutkimusryhmään sosiaalipsykologisen näkemyksen. Sari on yhteiskuntatieteilijä ja tarkastelee alustataloutta erityisesti ryhmätason ilmiönä.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Jäsennän työelämän muutosta ryhmäilmiöiden ja vuorovaikutuksen kautta. Digitalisaatio ja alustatalous muuttavat työn tekemistä ja siihen linkittyviä sosiaalisia suhteita. Teknologiavälitteiset vuorovaikutuksen muodot ovat sosiaalipsykologille ymmärrettäviä, sillä ne luovat uutta yhteisöllistä merkitystä työelämään. Joukkoistettu työ ja jakamistalous ovat uusia ryhmäilmiöitä, joita voi tarkastella sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Olen tutkinut toimijuutta ja työntekijälähtöisiä innovaatioita eri toimialoilla. Näiden aihepiirien soveltaminen SWiPE-hankkeessa luo mahdollisuuden joukkoistetun työn ja alustatalouden ymmärtämiselle.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Toivon että kasvokkaisen ja digivälitteisen kommunikaation arvottamista vähennettäisiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Keskustelun siirtäminen työn lopputulokseen ja tavoitteisiin olisi minusta yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa. Enemmän pitäisi keskittyä hyötynäkökulmaan esimerkiksi etätyöhön liittyvässä keskustelussa. SWiPE-hankkeessa haluaisin olla mukana nostamassa esiin teknologisen alustatalouden onnistuneita ratkaisuja ja hyötyjä työntekijälle.