Työssä oppiminen tulevaisuuden taloudessa – digiaika haastaa työn ja työntekijät

Työelämän ja yrittäjyyden muutos alustataloudessa ovat keskeinen osa SWiPE-tutkimushanketta. Tulevaisuuden työelämän monimuotoisuus lisää työssä oppimisen merkitystä. Työntekijöiltä odotetaan kykyä omaksua jatkuvasti uusia taitoja ja työtapoja.

SWiPE-tutkijat Eveliina Saari ja Anne Kovalainen pohtivat 7.10.2016 SWiPE-tutkimushankkeen ja Turun työtieteiden keskuksen järjestämässä Learning at Work in the Future Economy -tutkimusseminaarissa työssä oppimiseen liittyviä haasteita yhdessä Griffithin yliopiston professori Stephen Billettin kanssa.

– Työhön osallistumisen muodot muuttuvat. Tulevaisuudessa osa-aikatyön ja sopimusperusteisen työn määrä kasvaa. Työtä tehdään myös enemmän muualla kuin työpaikoilla samalla, kun on oletettavaa, että työvuosien määrä lisääntyy. Digitaalisuus lisää tarvetta käsitteellisen tiedon omaksumiselle. Jatkuva muutos kuvaa tulevaisuuden työssä oppimista, kuvaili professori Stephen Billett. Hänen esitykseensä voit tutustua tästä linkistä.

Digitaalisuus synnyttää uusia työskentelytapoja ja manuaalinen työ vähenee. Miten käy palvelualojen töille, pohdittiin tutkimusseminaarissa.

– Mitä tapahtuu työlle ja työntekijöille digiaikana, mitä ovat uudet työt ja miten ne syntyvät, pohti seminaarin puheenjohtaja professori Anne Kovalainen.

– Työntekijöitä pitäisi käyttää enemmän työn innovoinnissa. Digitaalisten palvelujen aikakaudella palveluja tulisi kehittää käsikädessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Työntekijöiden rooli uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa on tärkeä, kuvaili erikoistutkija Eveliina Saari. Hänen esitykseensä voit tutustua tästä linkistä.

Vilkkaassa keskustelussa pohdittiin muun muassa, miten voi oppia työhön, jota ei vielä edes ole. Tulevaisuuden työ asettaa suuria vaatimuksia myös henkilöstöhallinnolle ja sen toimintatapojen kehittämiselle. Johdolla on avainasema uuden työn ja uusien roolien tunnistamisessa sekä näistä syntyvien mahdollisuuksien välittämisessä työntekijöille. Oleellista on luonnollisesti myös työntekijöiden aktiivinen osallistuminen työnsä innovointiin.

 

Stephen Billett on aikuis- ja ammatillisen koulutuksen professori Griffithin yliopistossa Brisbanessa Australiassa. Hänellä on vuosien kokemus ammatillisen koulutuksen opettajana, tutkijana ja ammatillisen koulutusjärjestelmän kehittäjänä Australiassa.

Eveliina Saari toimii erikoistutkijana Työterveyslaitoksella sekä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelman ohjelmajohtajana. Eveliina Saari on yksi Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -tutkimushankkeen tutkijoista.

Anne Kovalainen on yrittäjyyden professori Turun yliopistossa ja SWiPE, Smart Work in Platform Economy – Fiksu työ alustatalouden aikakaudella -tutkimushankkeen johtaja.