SWiPE Policy Brief: Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi on turvattava alustatyössä

SWiPE-tutkijat Laura Seppänen ja Annina Ropponen Työterveyslaitokselta ovat laatineet osana SWiPE-tutkimushankkeen tutkimustuloksia politiikkasuositukset alustatyössä huomioitavista työturvallisuuteen, työterveyteen ja työnhyvinvointiin liittyvistä asioista. Suositukset on suunnattu työntekijä- ja työnantajajärjestöille, työ-ja elinkeinoministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Alustatyön tekijät tulisi huomioida sosiaaliturvaa ja eläketurvaa uudistettaessa. Ansainnan ehtojen ja suoritusten arvioinnin perusteiden tulisi olla tekijöille läpinäkyviä ja selkeitä. Suomessa toimivilla alustoilla tulisi olla myös reilu mekanismi erimielisyyksien sovittelemiseksi, toteavat Laura Seppänen ja Annina Ropponen politiikkasuosituksissa.

Alustatyö poikkeaa palkkatyöstä ja yrittäjyydestä, joten on tärkeää, että lainsäädännön uudistustyössä otetaan huomioon alustatyön sekä myös itsensä työllistämisen ja kevytyrittämisen erityispiirteet.

Alustatyön työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia käsittelevän SWiPE Policy Briefin neljä politiikkasuositusta koskevat työsuojelulainsäädännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä, alustatalouteen liittyvän työkokemuksen ja maineen siirtoa, alustatyön tekijöiden omaa työtä koskevia vaikutusmahdollisuuksia sekä tiedon tarjoamista alustatyötä tekeville.

Lue lisää Alustatyön tekijöiden ja itsensätyöllistäjien työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi on turvattava -policy briefistä.