Seppo Poutanen, dosentti, Turun yliopisto

Seppo Poutanen toimii erikoistutkijana ja sosiologian dosenttina Turun yliopistossa. Seppo on filosofi ja sosiologi. Hänen tutkimusalueitaan ovat tieteensosiologia, tutkimuspolitiikka ja innovaatiot, taloussosiologia ja yhteiskuntateoria. Hänellä on lukuisten kotimaisten tutkimus- ja opetustehtäviensä lisäksi vahva kansainvälinen kokemus. Seppo on toiminut vierailijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa. Hän on toiminut myös Suomen Akatemian tutkijana ja tutkimushankkeen johtajana. Monialainen SWiPE-tutkimushanke innostaa Seppoa, koska aihepiiri on ajankohtainen ja siinä pääsee tutkimaan muun muassa tiedonmuodostuksen uudenlaista dynamiikkaa.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

Koulutukseni ja tutkimuskokemukseni pohjalta pyrin erityisesti kehittämään uutta teoreettista ymmärrystä strategisen akateemisen tiedon luonteesta digitalisoituvan talouden ja yhteiskunnan olennaisena moottorina.

 

Mitkä kolme asiaa toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Ensimmäinen asia, jonka toivoisin SWiPE-tutkimuksen nostavan julkiseen keskusteluun on se, milloin monopoleja ja olemassa olevia rakenteita turvaava lainsäädäntö suojaa huono-osaisimpia ja milloin se todellisuudessa jähmettää heitä huono-osaisuuteen. Haluaisin nostaa myös kuuluisan suomalainen konsensuksen positiiviseksi voimavaraksi talouden ja yhteiskunnan nopeiden muutosten hallinnassa! Lisäksi toivoisin keskustelua siitä, tuleeko digitalisoitumisen ja alustatalouden jälkeen mitään uutta vai päättyykö historia.

 

Lue lisää erikoistutkija, dosentti Seppo Poutasen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.

 

Seppo Poutanen toimii vuoden 2018 loppuun saakka myös Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa Weatherhead Centren vierailevana tutkijana.