Satu Aaltonen, projektitutkija, Turun yliopisto

© Maria Grönroos, Studio Liikkuva

Satu Aaltonen työskentelee projektitutkijana Turun yliopisto kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä. Hän on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta. Hän toimii myös sivutoimisena tuntiopettajana Turun yliopistossa. Satu tuo SWiPE-tutkimukseen työelämän kulttuurista ja yhteiskunnallista näkökulmaa. SWiPE-tutkimushankkeessa hän keskittyy erityisesti maahanmuuttajien työelämäintegraatioon liittyviin kysymyksiin.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Vahvuuteni SWiPE-tutkijana on monipuolisuus. Olen tehnyt tutkimusta monesta aihepiiristä, joiden leikkauspisteessä SWiPE-hanke toimii. Olen tutkinut muun muassa maahanmuuttajien yrittäjyyttä, ihmisten suhdetta tietotekniikkaan, työvoiman osaamis- ja koulutustarpeita sekä yrittäjyyspolitiikkaa. Taustaltani olen yhteiskuntatieteilijä ja lähestyn siitä näkökulmasta SWiPEn keskeisiä kysymyksiä työelämän uusista toimintatavoista ja yrittäjyyden erilaisista ilmenemismuodoista.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Toivon, että SWiPE-tutkimus tarttuu ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti sen, miten työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmää voitaisiin kehittää niin, että pieniinkin työkeikkoihin tarttuminen koettaisiin kannattavaksi. Kiinnostavaa on myös, pystytäänkö alustatalouden kautta jollain tavalla helpottamaan maahanmuuttajien integroitumista uuteen kotimaahansa. Kolmas mielenkiintoinen kysymys on alustatalouden ja harmaan talouden välinen yhteys. Mahdollistaako alustatalous harmaata taloutta vai vähentääkö se sitä tekemällä työn näkyväksi ja kontrolloitavaksi? Nämä aihepiirit kiinnostavat minua kovasti ja haluaisin lisätä niistä käytävää keskustelua.

 

Lue täältä Satu Aaltosen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.