Petri Rouvinen, vanhempi tutkija, ETLA

Petri Rouvinen työskentelee päätoimisesti Avance Asianajotoimiston ekonomistina, mutta osallistuu ETLAn hankkeisiin vanhempana tutkijana. Petri on taloustieteen tohtori ja taloustieteilijä. Hän väitteli tohtoriksi Vanderbiltin yliopistosta Yhdysvalloista vuonna 2000. Hän on erikoistunut erityisesti innovaatiotoimintaan ja teknologiaan, kilpailukykyyn, globalisaatioon ja yrittäjyyteen liittyviin asioihin. Hänellä on monipuolinen ura tutkijana Suomessa ja kansainvälisesti sekä laaja määrä kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja. Monitieteisessä SWiPE-tutkimushankkeessa Petri pääsee syventämään tutkimustaan muun muassa digitalisaation vaikutuksista työelämään ja työhön.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

Olen tutkinut digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia muun muassa jo vuonna 2001 alkaneessa ja edelleen jatkuvassa yhteistyössä, jonka pääkumppanina on Berkeleyn yliopiston kampuksella sijaitseva BRIE. Seuraan melko reaaliaikaisesti digiteknologioiden ja -yritysten kehitystä sekä osallistun näitä sivuavaan julkiseen keskusteluun. Minulla ja ryhmälläni on käytettävissä sekä itse kerätyt että muun muassa Tilastokeskuksen tuottamat laajat yritys- ja henkilötason aineistot, joiden avulla digitalisaatiota voidaan lähestyä uusista näkökulmista.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Digitalisaation ja työn suhde nähdään kovin mustavalkoisena. Tekno-optimistit liioittelevat koneen mahdollisuuksia, eivätkä näe riittävästi ihmistyön moniulotteisuutta. Teknopessimistit taas ovat pää pensaassa; digitaaliset ratkaisut muuttavat maailmaa ja työelämää, joskaan eivät kaikissa ulottuvuuksissa. Toivon SWiPEn tuovan uusia sävyjä tähän nyt varsin dikotomiseen keskusteluun.

 

Lue lisää tutkimusjohtaja Petri Rouvisen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.