Pakolaisten integroituminen: Palkatonkin työ koetaan usein parempana kuin joutilaisuus

Mahdollisuudet työntekoon sekä pääsy kanssakäymisiin suomalaisten kanssa nousevat tärkeiksi onnellisuutta ja Suomeen integroitumista edistäviksi tekijöiksi Polkuja työhön -hankkeen tutkijoiden Anu Yijälän ja Maria Nymanin raportissa Living in limbo, Qualitative case study of skilled Iraqi asylum seekers. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat koulutetut irakilaiset turvapaikanhakijat. Haastatellut näkevät, että työnteko avaa oven osaksi suomalaista kulttuuria ja on itsetunnon ja kunniantunteen kannalta tärkeää. Työ voi aluksi olla haastateltujen mielestä vaikka vapaaehtoistyötä tai muuta matalan kynnyksen työharjoittelua. Pitkittyvän toimettomuuden ja vastaanottorahan passiivisen vastaanottamisen koetaan vaikuttavan kielteisesti itsetuntoon ja toimintakykyyn.

Lisätietoja tutkimuksesta sekä linkki julkaisuun löytyy Helsingin kaupungin tietokeskuksen sivulta http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/tietokeskus/irakilaisten-turvapaikanhakijoiden-tulevaisuudensuunnitelmat?pd=v