Organisaatioiden digimurros tarvitsee uusia tutkimusmenetelmiä

Technology and Organisation ifip WG8.2 työkonferenssissa Dublinissa 9.–10.12.2016 pohditaan uusia tapoja organisaatioiden teknologisten muutosten ja murrosten tutkimiseen. Mukana ovat alan johtavat tutkijat Karin Knorr-Cetina (Chicagon yliopisto), Wanda Orlikowski (MTI) ja Tim Ingold (Aberdeenin yliopisto). Vain 12 kongressiin tarjottua artikkelia on hyväksytty esitelmiksi, ja näistä yksi on SWiPE-tutkija Laura Seppäsen ym. (Työterveyslaitos) esitys kehittämismenetelmästä robottikirurgiassa. Robotin tuottamat leikkausvideot tuovat uutta läpinäkyvyyttä ja oppimismahdollisuuksia kirurgin työhön. Konferenssista voi lukea lisää: http://ifip82dublin.weebly.com/