Mistä tukea pienyritysten kilpailukyvyn edistämiseen?

Aika 15.11.2016 klo 8:30-13:15
Paikka Hotelli Scandic Marski, Mannerheimintie 10, 00100, Helsinki
Liite Kutsu
 Ilmoittautuminen  14.11.2016 mennessä tästä linkistä

 

 

 

 

Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Suomen hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden lisäksi Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Hankkeen tavoitteena onkin nostaa Suomen työelämä Euroopan huipulle. Taloudellinen menestys ja liiketoiminnan kilpailukyky ovat ensisijaisesti tärkeitä sekä yritykselle että sen henkilöstölle. Terveellisissä ja turvallisissa työolosuhteissa työskentelevät hyvinvoivat ja toimintakykyiset työntekijät ovat tärkeä edellytys yrityksen tuottavalle toiminnalle. Yrityksen tuloksenteon tai tuottavuuden kehittäminen tulee samanaikaisesti yhdistää henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen. Työelämä 2020 -hankkeen brändityöryhmä on valmistellut raportin Suomen työelämäbrändistä ja sen vahvistamisesta. Brändillä tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomen työelämän ympärille muodostunutta positiivista mainetta, ja samalla tarkastella sen mahdollisuuksia kilpailuetuna.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) korostaa toiminnassaan kumppanuutta ja yhteistyötä. Vuodesta 2010 EU-OSHA on tehnyt yhteistyötä Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston kanssa tavoitteena yritysten kilpailukyvyn edistäminen yhdistämällä työterveys- ja -turvallisuusasiat osaksi yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja yleensä työelämän laadun kehittämistä. Suomessa Finpro koordinoi EEN -verkoston toimintoja, ja vastaavasti EU-OSHA:n toimintoja koordinoidaan sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla.

Tämän seminaarin tavoitteena on mm.

  • tarkastella yritysbrändin ja kokonaisvaltaisen maabrändin/työelämäbrändin yhteensovittamista yritysmarkkinoilla ja pk -yrityskontekstissa
  • arvioida Suomen työelämän kehittämistoimintamallien ja arvojen mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä
  • tuoda esille työelämäbrändin kolmen pääteeman/attribuutin – osaaminen, yhteistyö ja turvallisuus myönteisiä vaikutuksia pienyritysten kilpailukyvylle
  • tarkastella konkreettisia yhteistyö ja kumppanuusmahdollisuuksia (asiakastarjotin?) ja tavoitteita kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi työelämäbrändin sisältöteemojen osalta

 

Tervetuloa!
Markus Ranne, EEN tiimijohtaja, Finpro

Liisa Hakala, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö