Mervi Hasu, apulaisprofessori, Oslon yliopisto, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

© Maria Grönroos, Studio Liikkuva

Mervi Hasu toimii apulaisprofessorina Oslon yliopistossa, Työterveyslaitoksella vanhempana tutkijana sekä dosenttina Aalto-yliopiston Johtamisen oppiaineessa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa Tuotantotaloudessa. Mervillä on laaja osaaminen aikuiskasvatustieteilijänä ja innovaatiotutkijana. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus monitieteisistä tutkimushankkeista tutkijana ja tutkimushankkeiden johtajana. Hän tuo SWiPE-hankkeeseen osaamisensa palveluinnovaatioista, innovaatiokulttuurista, työpaikkainnovaatioista ja työntekijälähtöisestä innovoinnista, innovaatioiden ja työhyvinvoinnin yhteydestä, innovaatiotoiminnan johtamisesta sekä vuorovaikutuksesta ja oppimisesta innovaatiossa.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Vahvuuteni SWiPE-tutkimusessa on monipuolisuus ja kokemus. Olen tehnyt aina tutkimusta hyvin monitieteisissä ryhmissä ja tutkinut hyvin erityyppisiä konteksteja, suuria teknologiayrityksiä ja nyttemmin julkisten palveluiden kehittämistä ja muutosta. Minulla on pitkäaikaista kokemusta isojen hankekonsortioiden käynnistämisestä ja johtamisesta. Uskon myös, että herkkä tutkijan intuitioni voi olla hyödyksi SWiPEssä. Uusien, nousussa olevien ilmiöiden varhainen haistaminen on ollut minulle ominaista. Ihmisläheinen, arkeen katsova tutkimus on sydäntäni lähellä. Olen ennen kaikkea intohimoinen etnografi ja vuorovaikutuksen sekä toiminnan havainnoija: näen ihmisten, työntekijöiden arjessa laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Siirtymävaiheet, vasta tulossa olevat ilmiöt eivät paljastu tilastotutkimukselle. Etnografina pyrin vaikuttamaan siihen, että yleisellä tasolla oleva tieto rikastuu syvälle menevällä tapausesimerkkejä koskevalla tiedolla.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Olen kiinnostunut – ja huolestunut – ihmisten selviämisestä murroksellisilla, globaaleilla työmarkkinoilla. Ihmiset ovat yritystenkin selkäranka, yrittäjäkin on ihminen. Vaarana on, että kun ajat kovenee, niin tiedon lähteet ja näkökulmat kapeutuvat. SWiPE-tutkimus voi auttaa tuomaan monipuolisia virikkeitä tulevaisuuden vaihtoehtojen kuvitteluun uudelleen rakentuvilla työmarkkinoilla. On tarve luoda realistisia, mutta myös positiivisia ja kannustavia kuvauksia, visioita ja malleja siitä, millä tavalla ihmiset arjessaan voivat rakentaa uutta ammattilaisuutta, työntekijyyttä ja elämän mielekkyyttä muuttuvissa olosuhteissa.