Laura Seppänen, johtava tutkija, Työterveyslaitos

© Maria Grönroos, Studio Liikkuva

Laura Seppänen toimii johtavana tutkijana Työterveyslaitoksella. Hän on Helsingin yliopiston agroekologian dosentti. Laura on tutkinut työn muutoksia monilla eri toimialoilla ja johtanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä, myös monitieteisiä tutkimushankkeita. Laura on kiinnostunut erityisesti siitä, miten suuret muutokset rakentuvat paikallisesti ja miten työntekijät arjessaan niitä tulkitsevat ja muokkaavat. Työskentely Ranskassa ja Brasiliassa on vahvistanut Lauran kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Hän toimii myös SWiPE-tutkimushankkeen osahankkeen johtajana.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Tutkimani työssä oppiminen, palveluverkostot ja niiden asiakasymmärrys ovat hyödyllisiä SWiPE-hankkeessa, koska alustat muodostavat verkostoja. Digimurros ja alustatalous muuttavat työn tekemistä radikaalisti. Yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentaminen hyvinkin erilaisten toimijoiden välillä on entistä tärkeämpää. Olen teorioista kiinnostunut työkäytäntöjen tutkija: työntekijät kohtaavat muutoksia käytännöissään ja samalla käytännöt ovat se areena, joissa he itse vaikuttavat. On mahtavaa päästä tutkimaan alustatalouden haasteita ja mahdollisuuksia työntekijöille.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Alustatalous ilmiönä on laaja ja vielä vaikeasti hahmotettava. Yhteiskunnallinen keskustelu organisaatioiden ja työntekijöiden kokeilemista alustatalouden ratkaisuista tukisi niiden jalostumista. Ratkaisut ja oppiminen lähtevät käytännön tarpeista työssä ja yrityksissä. Kehitys on nopeaa eikä osaamistarpeita voi ennalta tietää. Tulisi keskustella siitä, millainen on fiksu kestävä alustatalous, ja millä tavoin eri toimijat voivat mahdollistaa ja tukea sen oppimista.