Keksimisen ja innovoinnin ”henkimaailmasta” takaisin todellisuuteen

Monialainen SWiPE-tutkimushanke tutkii työelämän ja talouden muutosta sekä esimerkiksi alustatalouden, uusien teknologioiden ja digitalisaation vaikutuksia työhön, yrittäjyyteen ja talouden kasvuun.

SWiPE-tutkimuskonsortion johtaja Anne Kovalainen ja erikoistutkija Seppo Poutanen ovat syyskuun lopussa julkaistussa Handbook on Gender and Innovations -teoksen “Innovating is not of the spirit world – depicting a female inventor’s unique path with materiality-friendly gender concepts” -luvussa valottaneet naisten roolia keksimisen ja innovaatioiden maailmassa. Innovaatiot ovat tärkeä talouskasvun moottori.

Keksinnöt ja niitä kaupallistavat innovaatiot ovat tavallisesti uusien teknologioiden kehittämistä erilaisista raaka-aineista. Arkikäsityksen mukaan ne syntyvät fiksujen ihmisten päissä, yksin tai yhdessä.

– Arkikäsitys on väärä, sanoo Seppo Poutanen. – Todellisuudessa intensiivinen keksimisprosessi kietoo ajattelut, tekemiset ja materiaalit siten yhteen, että joskus itse raaka-ainekin näyttäytyy tärkeänä kanssakeksijänä, hän toteaa.

Dosentti Seppo Poutanen ja professori Anne Kovalainen kertovat uudessa tutkimuksessaan kiehtovan tarinan. Siinä teknisen alan korkeimman koulutuksen hankkinut suomalainen nainen tulee ainoaksi tohtoriksi ja ainoaksi naiseksi töihin kemiantehtaaseen. Kollegat tekevät hänestä aluksi näkymättömän. Keksimällä tuotantoprosessiin olennaisia parannuksia nainen saa silti johdon tunnustusta ja parempia resursseja.

Keksijän uusille toimintaedellytyksille ilmaantuu tehtaassa havittelijoita, jotka toivottelevat häntä kotiin naisena ja tuoreena äitinä. Naisen ratkaisu ahdistavaan tilanteeseen on innovatiivinen ja menestyksekäs. Hänen parantelemansa prosessi tuottaa erityisen puhdasta raaka-ainetta, ja hän saa uuden teollisuudenalan innostumaan sen ainutlaatuisista ominaisuuksista. Tämä teollisuudenala ei kuitenkaan miesinsinöörejä kiinnosta, jolloin nainen saa sekä turvattua omat resurssinsa että hankittua työnantajalleen tuottoisia asiakkaita.

 

Lue lisää: http://www.e-elgar.com/shop/research-handbook-on-gender-and-innovation

 

Anne Kovalainen on SWiPE-tutkimuskonsortion johtaja ja yrittäjyyden professori Turun yliopistossa.

Seppo Poutanen on SWiPE-tutkija, erikoistutkija ja sosiologian dosentti Turun yliopistossa.