Digialusta… siis mikä?

petri_rouvinen_etla_photo_by_juha_saastamoinen_2
Petri Rouvinen, ETLA. Kuva: ©Juha Saastamoinen

Digitaalinen alusta (digital platform) voidaan mieltää virtuaaliseksi toriksi, jossa alustan ylläpitäjästä suoraan riippumattomat osapuolet kohtaavat omaan lukuunsa tapahtuvan vuorovaikutuksen merkeissä. Ilmiö on yhtä vanha kuin ihmisten välinen järjestäytynyt vuorovaikutus. Uutta asiassa on tapa, jolla kaikkialla jatkuvasti läsnä olevat, verkkoon kytkeytyneet digitaalisen laitteet ovat ”turboahtaneet” ilmiön (ks. Evans & Schmalensee 2016, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, Harvard Business Review Press).

Alustoihin liittyminen edellyttää sen perusehtojen ja toimintatapojen hyväksyntää, minkä jälkeen mukanaolo on vapaaehtoista (alusta voisi toki olla suljettukin, mutta tämä kirjoitus koskee avoimia alustoja). Milloin alustoihin sitten liitytään? Todennäköisemmin, jos:

  • Alusta vähentää jotain merkittävää kitkaa, josta kyseinen toimija ei hyödy alustan ulkopuolella. Esim. taksipalvelujen markkinoilla olevat kitkat liittyvät taksien määrän ja hinnan sääntelyyn. Uber muuttaa määrän ja hinnan määräytymistapaa ja lievittää joitakin asiakkaan kokemia kitkoja. Perinteinen taksiyrittäjä ei välttämättä halua olla palveluntarjoaja Uberissä, koska hänen tuottonsa ovat yhteydessä perinteisen markkinan kitkoihin.
  • Alusta laajentaa tai syventää markkinaa. Näin voi ajatella tapahtuvan esim. monilla mikromarkkinoilla, jotka ilman alustoja toimivat puutteellisesti. Vaikkapa antiikkinuken markkina pienessä kaupungissa saattaa rajoittua lapsiin, mutta tori.fi:n kautta on saavutettavissa myös asiaan perehtyneiden keräilijöiden joukko.
  • Alusta tuo luottamusta, jota ei aiemmin päässyt syntymään. Uber-kyyti ja pimeä taksi ovat jossain mielessä toistensa vaihtoehtoja, mutta Uber tulee ratkoneeksi monia pimeään taksiin liittyviä ongelmia. Ensinnäkin Uberin tapauksessa sekä kuljettajan että asiakkaan näkökulmasta on kyse dynaamisesta pelistä, jossa molemmat tietävät etukäteen toistensa historiasta ja ovat myös kiinnostuneet siitä, miten historia kumuloituu vielä edessä olevien kohtaamisten perusteella. TripAdvisor-tyyppiset palvelut puolestaan ulkoistavat/hajauttavat/jakavat valvontatehtävää. Vähintään brändinsä, mutta usein myös eksplisiittisen takuun tai vakuutuksen, kautta alusta lieventää keskinäisen luottamuksen tarvetta – esim. työnvälitysalusta UpWorkissä asiakas maksaa vain työstä, jonka katsoo kohtuudella hoidetuksi.

Digitalisaation luonteen mukaisesti alustan arvo on usein suuri sellaisilla markkinoilla, jossa tieto eri muodoissaan on joko suoraan vaihdannan kohteena tai on keskeisessä asemassa vaihdantaa tukemassa.


Kirjoittaja: Petri Rouvinen on taloustieteen tohtori ja taloustieteilijä. Hän työskentelee tutkimusjohtajana ETLAssa ja  on Etlatieto Oy:n toimitusjohtajana. Petri on erikoistunut erityisesti innovaatiotoimintaan ja teknologiaan, kilpailukykyyn, globalisaatioon ja yrittäjyyteen liittyviin asioihin.

Lue lisää tutkimusjohtaja Petri Rouvisen osaamisalueista ja työstä tutkijana.