Anne Kovalainen, professori, SWiPE-hankkeen johtaja

Anne Kovalainen toimii yrittäjyyden professorina Turun yliopistossa. Anne on arvostettu ja kokenut kansainvälisten ja kotimaisten tutkimushankkeiden tutkija ja johtaja. Hän on toiminut vierailevana professorina ja tutkijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa. Vuosina 2010–2014 hän toimi Suomen Akatemian nimittämänä Minna Canth -akatemiaprofessorina. Anne pitää SWIPE-tutkimushankkeen vahvuutena laaja ja monitieteistä kansainvälistä ja kotimaista osaamista.

 

Anne Kovalainen, mikä tekee SWiPE-tutkimushankkeesta ainutlaatuisen?

– SWiPE on ensimmäinen näin laajamittainen työn ja yrittäjyyden sekä talouden viimeaikaista muutosta tutkiva kokonaisuus Suomessa. Tutkimusalue on hyvin ajankohtainen myös kansainvälisesti.

 

Mikä on oma vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Tutkimushankkeen johtajana varmistan, että tutkimustulokset saadaan yhteiskunnan ja tiedeyhteisön käyttöön kotimaassa ja kansainvälisesti. Minulla on laaja kokemus yrittäjyyden ja työn muotojen tutkimisesta ja niiden vaikutusten arvioinnista talouteen ja yhteiskuntaan. Tuon hankkeeseen laajan kokemukseni monitieteisistä tutkimuksista, eri tutkimusmetodeista ja tutkimusmenetelmistä. Tutkijana olen tietysti myös innostunut kaikesta hankkeen piirissä tehtävästä tutkimuksesta.

 

Mitä asioita haluaisit nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Haluaisin lisätä aitoa keskustelua alustatalouden ja uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista ja vaikutuksista työelämän ja yrittäjyyden muutokseen sekä keskustelua siitä, mitä nämä muutokset edellyttävät yhteiskunnalliselta päätöksenteolta, miten muutoksiin tulisi varautua yrityksissä ja laajasti koko yhteiskunnassa.

 

Lue lisää professori Anne Kovalaisen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.

 

Anne Kovalainen toimii vuoden 2018 loppuun saakka myös Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa Weatherhead Centren vierailevana tutkijana.

Ota yhteyttä:

anne.kovalainen(a)utu.fi
tel. +358 50 502 7022