Anne Kovalainen ja Seppo Poutanen Harvardissa tutkijoina vuoden loppuun saakka

Professori Anne Kovalainen ja dosentti Seppo Poutanen SWiPE:stä ovat toimineet elokuusta lähtien vierailevina tutkijoina Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. He tulivat kutsutuiksi SCANCOR-Weatherhead Partnership -ohjelman kautta. Kovalainen ja Poutanen työskentelevät Harvardissa Weatherhead Center for International Affairs (WCFIA) -keskuksessa. Heidän vierailunsa kestää nyt vuoden 2018 loppuun asti, mutta alumnisuhde Harvardiin säilyy.

Annen ja Sepon mukaan tutkimustyö Harvardin akateemisen yhteisön jäseninä on ollut erittäin kiinnostavaa ja antoisaa mutta myös kiireistä. Useiden huippuyliopistojen klusteri Bostonin alueella tarjoaa monipuolista ohjelmaa. Tällä hetkellä SCANCOR-tutkijoita on Weatherhead Centerissä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, yhteensä kuusi henkilöä. Anne oli jo aiemmin tehnyt yhteistyötä WCFIA:n johtajan, professori Michele Lamontin kanssa NORFACE-ohjelman puitteissa.

Anne ja Seppo kuvailevat Harvardin ilmapiiriä ja toimintatapaa positiivisen kannustavaksi. Harvardia luonnehtii heidän mukaansa lämpimän yhteisöllisyyden vahva henki. Se välittyy niin hallintohenkilökunnan suhtautumisessa uusiin tulokkaisiin kuin professorien ja tutkijoiden seminaarityöskentelyssä. Harvardissa monitieteisyys edellyttää tutkijoilta aitoa lukeneisuutta ja monipuolista osaamista.

Anne ja Seppo ovat edistäneet Harvardissa merkittävästi myös SWiPE-tutkimushanketta. Sen pohjalta pidetyt esitelmät ovat saaneet myönteistä palautetta, ja erityisesti on kiitetty SWiPEn monitieteistä otetta.

Niukaksi jäänyttä vapaa-aikaansa Anne ja Seppo ovat käyttäneet lähinnä museoihin tutustumiseen ja kävelyretkiin Harvardin historiallisella kampusalueella sekä Cambridgen ja Bostonin kaupungit halkovan Charles-joen rannalla.


Anne Kovalainen toimii SWiPE-konsortion johtajana.

Seppo Poutanen toimii SWiPE:n Turun yliopiston osahankkeen johtajana.