Yle Puheessa keskusteltiin: Miten työ muuttuu?

SWiPE-tutkija Eveliina Saari oli vieraana Yle Puhe – Arjen tulevaisuus -ohjelmasarjassa 21.11.2017. Ohjelmassa keskusteltiin siitä, miten työ muuttuu digitalisaation ja alustatalouden myötä. Ohjelmassa pohdittiin muun muassa, minkälaista uutta ammattilaisuutta on syntymässä sosiaali-ja terveyssektorille; uuden ajan ammattilaiset luovat itse toimenkuvansa ja osallistuvat aktiivisesti muutoksen rakentamiseen. Ohjelmassa pohdittiin myös, haluavatko nuoret tehdä ns. joukkoistettua työtä vai saada turvatun toimeentulon. Keskustelua käytiin myös siitä, kuinka jatkuva oppiminen lomittuu tulevaisuudessa osaksi työtä.

Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa.