Tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemisesta

Yrittäjyys edesauttaa yksilöiden integroitumista yhteiskuntaan ja tarjoaa työpaikan yrittäjälle, mutta myös oppimisympäristön perheenjäsenille ja yrityksen muille työntekijöille. Maahanmuuttajien yrittäjyydellä on sekä kansantaloudellista että sosiaalista arvoa. SWiPE-tutkija Satu Aaltonen on tutkinut maahanmuuttajayrittäjiä ja heille alkuvaiheen palveluja tarjoavia julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin organisaatioita. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että

  • yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla yrittäjillä
  • maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen Suomessa ei suoranaisesti edellytä uusia, erityisesti maahanmuuttajayrittäjille suunnattuja palveluja, vaan maahanmuuttajayrittäjät tarvitsevat yhteistyötä ja verkottumista kantaväestön kanssa.

Näiden tutkimustulosten pohjalta SWiPE-tutkimushanke on laatinut policy briefin, politiikkasuositukset politiikan laatijoille ja politiikan toimeenpanijoille.

Lue SWiPE-tutkimushankkeen Policy Brief Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yrityskenttään – suosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen täältä.