Tulevaisuuden koulutukselta vaaditaan joustavuutta ja työelämälähtöisyyttä

Kolmannella Työn murroksen mestarikurssilla pohdittiin muun muassa työssä oppimista, työllistymiskyvyn säilymistä, osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja yritysvetoista ammatillista koulutusta. SWiPE-tutkija Kaisa Hytönen toi mestarikurssille SWiPE-tutkimushankkeen kokemukset Kone Hissien kanssa tehdystä yhteistyöstä ja esitteli yritysvetoiseen ammatilliseen koulutukseen liittyvän tutkimuksen tuloksia. Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeista mukana kolmannella mestarikurssilla omia tutkimustuloksiaan esille toivat SWiPE-tutkimushankkeen lisäksi Taidot työhön-, Polkuja työhön- ja Promo@work -hankkeet.

Yritysvetoisella ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan yrityksensä itse toteuttamaa koulutusta. SWiPE-tutkija, tutkijatohtori Kaisa Hytönen peräänkuuluttikin enemmän yhteistyötä työelämän ja koulutuksen välille, jotta työnmurroksen mukanaan tuomiin uudenlaisiin osaamishaasteisiin voidaan vastata.

SWiPE-tutkimushankkeessa tutkimustyötä yritysvetoisesta ammatillisesta koulutuksesta on tehty Kone Hissit Oy:ssä, jolla on oma Teollisuusoppilaitos. Hissiasentajan koulutus on tutkintoon johtava koulutus, joka sisältää teoriaa ja käytännön harjoittelua. Jokaisella opiskelijalla on oma mentori, joka on kokenut alan ammattilainen.

– Tutkimustulokset osoittavat, että yritysvetoinen ammatillinen koulutus kehittää sekä alakohtaista osaamista että yleisempiä työelämävalmiuksia, kertoi Kaisa Hytönen.

Koulutuksen saaneilla on ollut hyvät valmiudet edetä urallaan myös muissa organisaatioissa, vaikka yritysvetoinen ammatillinen koulutus sitouttaakin opiskelijat vahvasti koulutuksen antaneeseen yritykseen.

SWiPEn tutkimustulokset osoittavat, että yritysvetoinen ammatillinen koulutus pystyy reagoimaan nopeasti ja joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin. Sillä on myös aito yhteys työelämään.

Katso tallenne Kaisan esityksestä ja muut Työ opettaa -osion esitykset osoitteesta tasaarvostn.fi. Sieltä löytyvät myös aiempien Työn murroksen mestarikurssin -tilaisuuksien tallenteet.

Seuraava ja viimeinen Työn murroksen mestarikurssi järjestetään tiistaina 10.4. ja sen aiheena on Muuttuva työ muuttaa yhteiskuntaa ja hyvinvointia. SWiPE-tutkimushanke on mukana myös tässä neljännessä osiossa. Ilmoittautuminen osoitteessa tasaarvostn.fi.