SWiPE-tutkimuskonsortiossa henkilöstömuutoksia

SWiPE-tutkimuskonsortiossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia viime vuoden ja alkuvuoden aikana. Hankkeessa on aloittanut uusia tutkijoita, joiden myötä tutkimusryhmän osaaminen laajenee entisestään, ja muutoksia on myös tapahtunut Etlan osahankkeen johdossa.

SWiPE-osahankkeen johtaja, Etlatiedon toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja Petri Rouvinen on nimitetty ekonomistiksi (senior economist) Avance Asianajotoimistoon. Petri jatkaa myös SWiPE-tutkimushankkeessa ja Etlan Senior Fellow’na. Etlan SWiPE-osahankkeen johtajan tehtävään on nimitetty Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, joka toimii myös SWiPE-hankkeen tutkijana.

SWiPE-tutkija Antti-Jussi Tahvanainen Etlasta on nimitetty Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päälliköksi.

SWiPE-tutkimushankkeessa uusina tutkijoina ovat aloittaneet keväällä 2018 Maarit Laiho ja Maija Välimäki Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä Tero Kuusi, Mika Pajarinen ja Ilkka Ylhäinen Etlasta.

Onnea ja menestystä tutkijoille uusiin tehtäviin!