SWiPE-tutkimus laajasti esillä uusimmassa Talous & Yhteiskunta -lehdessä

Talous & Yhteiskunta -lehden numerossa 2/2019 “Avain tulevaisuuden työhön ja osaamiseen” käsitellään erityisesti työn murrosta: tekoälyä, digitalisaatiota, robotiikkaa, alustataloutta ja kuinka niihin tulisi sopeutua. Numerossa esitellään monipuolisesti SWiPE-tutkimuskonsortion tutkimustuloksia.

SWiPE-tutkijat Anne Kovalainen ja Seppo Poutanen Turun yliopistosta, Petri Rouvinen ETLAsta sekä Laura Seppänen Työterveyslaitoksesta käsittelevät artikkelissaan Alustatalous muuttaa työtä, mutta millä tavalla? alustataloutta ja alustatyötä ja miten näitä ilmiöitä on nostettu esille tärkeinä uuden kasvun lähteinä. Tutkijoiden mukaan alustatyön kasvu ei kuitenkaan odotetusti näy uutena digitaalisena alustatyönä vaan voidaan olettaa, että varsinaiset alustayritysten digitaalisilla alustoilla tehtävät alustatyöt kasvavat merkitykseltään jonkin verran. Odotettavissa on, että alustatalouden toiminta laajenee ja muuttaa tavallistakin työtä alustatyön suuntaan. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan T&Y-lehden kotisivuilla.

Robotin ja toimistotyöntekijöiden kumppanuutta on tutkittu SWiPE-hankkeen tapaustutkimuksessa Etlan tutkijoiden Martti Kulvikin ja Tero Kuusen sekä Turun yliopiston tutkijoiden Maarit Laihon ja Maija Vähämäen toimesta. Tutkimuksen mukaan toimistotyön automatisaatio ja automatisaation kehittyminen yhä osaavammaksi herättää sekä toiveita että huolia. Odotukset kohdistuvat yhtäältä tuottavuuden kasvuun ja toisaalta työnteon virheettömyyteen. On kuitenkin huomioitava, että automatisaatio muuttaa sekä työtä itseään että työympäristöä. Tutkimuksessa on pyritty yhdistämään inhimillisen työpanoksen moniulotteisuus tuottavuuden mittaamiseen ja kehitetty siihen uudenlainen mittari. Tapaustutkimuksen kohteena oli valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, joka tuottaa julkiselle sektorille mm. laskujen käsittelyn ja palkkahallinnon palveluja. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan T&Y-lehden kotisivuilta.

Talous & Yhteiskunta -lehteen haastateltiin myös Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) kahden eri tutkimusohjelman johtaja, SWiPE-tutkija Eveliina Saarta. Saari esittelee haastattelussa, millaisia tutkimuksia on tehty ”Osaavat työntekijät − menestyvät työmarkkinat” -tutkimusohjelmassa, johon liittyviä artikkeleita sisältyy tähän uusimpaan T&Y-lehden numeroon. Lue haastattelu kokonaisuudessaan lehden kotisivuilta.