SWiPE mukana Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osaa käsittelevässä keskustelussa

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa rakentaa jaettua ymmärrystä työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta. Selonteko tarkastelee laajoja työn tekemisen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ja tuottaa tietoa työn muutoksen merkityksistä. SWiPE-tutkimuskonsortio oli mukana keskustelussa ja antoi sivistysvaliokunnalle tulevaisuusselintekoa koskevan asiantuntijalausunnon.

Tutustu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osaan täällä.