SWiPE mukana järjestämässä Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet -työryhmää Työelämän tutkimuspäivillä, 1.-2.11.2018

Työelämän tutkimuspäivät 2018 järjestetään 1.-2.11.2018 Tampereen yliopistossa. Viidettätoista kertaa järjestettävät Työelämän tutkimuspäivät ovat vakiintuneen, monitieteisen ja monialaisen työelämän tutkijajoukon, kehittäjien, konsulttien sekä tutkimustiedon käyttäjien ja soveltajien kohtaamispaikka.

Työelämän tutkimuspäivien tämänvuotinen teema on Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Useat työryhmät tarkastelevat teemaa eri näkökulmista.

SWiPE-osahankkeen johtaja Laura Seppänen järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston apulaisprofessori Sami Paavolan kanssa Digimurros ja työn organisoimisen uudet haasteet -työryhmää. Työryhmässä tarkastellaan, millä keinoilla työntekijät ja organisaatiot selviytyvät digimurroksen ja työn uudelleenorganisoinnin muutoksista yhdessä ja luovasti edistäen samalla kestävää kehitystä, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Organisoitumisen ohella esitelmien aiheina voivat olla työn digitalisaatioon liittyvät oppiminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattien ja tehtävien murros, tai eettiset kysymykset. Työryhmään toivotaan erityisesti esityksiä, joissa korostuvat käytäntöteoreettiset ja käytäntöperusteiset metodologiset lähestymistavat työelämän tutkimukseen, esimerkiksi kehittävä työntutkimus, työn etnografia, tai toimijaverkkoteoria. Erilaiset, niin empiirisesti, teoreettisesti kuin metodologisestikin painottuneet esitykset digimurrokseen ja työn uudenlaiseen organisoitumiseen liittyen ovat kuitenkin tervetulleita. Työryhmä haluaa edistää rakentavaa keskustelua digitaalisaatiota ihannoivien näkemysten ja uhkakuvien välillä.

Työryhmän uskotaan kiinnostavan potentiaalisesti monia työelämäntutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet digitalisaatiosta ja sen aiheuttamista muutoksista. Työryhmään ovat lämpimästi tervetulleita myös Strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelman hankkeiden pohjalta tehdyt ehdotukset.

Abstraktiehdotuksia Työelämän tutkimuspäiville voi jättää 30.8.2018 mennessä.

Ohjeet ja lisätietoa tapahtumasta löytyy Työelämän tutkimuspäivien sivuilta: https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/