SWiPE-konsortion johtaja Anne Kovalainen yksi pääpuhujista korkean tason virkamieskonferenssissa

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 3.7.2019 Helsingissä Finlandia-talossa korkean tason virkamieskonferenssin, Enhancing Sustainable Growth: Skills and Smart Work Organization in the Digital Era. Konferenssi järjestettiin osana epävirallista kilpailukykyneuvoston kokousta ja se liittyi olennaisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen.

Konferenssin pääpuhujat olivat työelämän asiantuntijoita tutkimus- ja yritysmaailmasta sekä jäsenmaiden ministereitä. SWiPE-tutkimuskonsortion johtaja, professori Anne Kovalainen osallistui keskusteluun työn organisoinnista, kilpailukyvyn vahvistamisesta ja uusien teknologioiden käyttöönotosta. Hänen puheenvuoronsa, Digital Work and Sustainable Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era, käsitteli digitaalisen työn aikakauden vaatimaa tehtävien, taitojen ja kykyjen uudelleenymmärtämistä. Lisäksi konferenssissa puhui useita muita asiantuntijoita korkean tason virkamiehiä, kuten esimerkiksi Suomen työministeri Timo Harakka, Euroopan Komission yrityspääosaston johtaja Timo Pesonen sekä professori Steven Dhont Leuvenin yliopistolta.

Konferenssissa keskusteltiin työn ja työelämän muutoksesta digitalisaation myötä. Puheenvuorot rakentuivat pääteemojen ympärille, joita olivat esimerkiksi tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyön kehittäminen, tasa-arvon lisääminen työpaikoilla teknologian avulla sekä osaamisen kehittäminen työntekijän ja työnantajan näkökulmasta.

Lisätietoja tilaisuudesta löytyy virallisilta Suomen EU-puheenjohtajuus -sivuilta.