STN-hankkeet kokoontuivat Interdisciplinary perspectives to change and interventions -tutkimusseminaariin

Strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat sekä Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelmien hankkeet kokoontuivat 18-19. tammikuuta Kuopioon Interdisciplinary perspectives to change and interventions -tutkimusseminaariin. Seminaarissa tutkimushankkeet esittelivät käynnissä olevia interventiotutkimuksiaan ja niissä tähän mennessä saatuja tuloksia. SWiPE-konsortion tutkija Eveliina Saari Työterveyslaitokselta toimi seminaarin pääorganisoijana, ja lisäksi seminaariin osallistui useampi tutkija SWiPE:stä.

SWiPE-osahankkeen johtaja, vanhempi tutkija Laura Seppänen piti esityksen alustatyön vaikutuksista työnlaatuun. Seppäsen mukaan digitalisaatio ja työn organisointi digitaalisten alustojen kautta muuttaa työnteon logiikka monimuotoisella tavalla. Toiminnan läpinäkyvyys alustoilla sekä työntekijöiden suojelu ovat avainasioita alustatalouden mukanaan tuomissa työnmuutoksissa.

Lue koko uutinen Suomen Akatemian sivuilta.