Sivistysvaliokunnan lausunto Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta

Sivistysvaliokunnan lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta Jaettu ymmärrys työn murroksesta (VNS 6/2017 vp) on valmistunut. SWiPE-tutkimushanke oli yksi kirjallisen lausunnon antajista. Lue Sivistysvaliokunnan lausunto täältä.