Seppo Poutasen ja Anne Kovalaisen kirjajulkaisu tarkastelee innovaatioiden sukupuolittunutta luonnetta

Erikoistutkija Seppo Poutasen ja professori Anne Kovalaisen kesällä 2017 ilmestynyt kirja luo tuoreen kokonaisnäkemyksen innovaatioiden sukupuolittuneeseen luonteeseen uudessa taloudessa. Kirjoittajat analysoivat globaalisti käynnissä olevaa siirtymää raskaasta teollisuudesta peliteollisuuteen ja immateriaalisiin palveluihin ja tutkivat sitä, miten suhteet sosiaalisen sukupuolen, identiteetin, yrityskulttuurin, liiketoiminnan ja luovan työn välillä ovat muuttumassa. Yksityiskohtaisten tapaustutkimusten kautta innovaation ja sosiaalisen sukupuolen teemat kytkeytyvät globalisaation ja transnationalismin ajankohtaisiin teorioihin. Poutasen ja Kovalaisen laaja-alainen ja monitieteinen teos tarjoaa runsaasti tietoa ja uusia näkökulmia muun muassa yrittäjyyden, johtajuuden, sosiologian, kulttuuritutkimuksen ja viestinnän tutkijoille.

 

Poutanen, Seppo & Kovalainen, Anne (2017) Gender and Innovation in the New Economy – Women, Identity, and Creative Work. New York: Palgrave Macmillan.