Sanna Rouhiainen, projektitutkija, Turun yliopisto

Sanna Rouhiainen toimii projektitutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikössä. SWiPE-tutkimushankkeessa hän tutkii asiantuntijatyötä ja alustataloutta. Sanna on kiinnostunut erityisesti työelämän muutoksesta, uudenlaisista työn tekemisen muodoista sekä työtä tekevien muuttuvassa työelämässä tarvitsemista ominaisuuksista, taidoista ja osaamisesta. Sanna tutki sosiologian alan pro gradu -tutkielmassaan työelämässä pärjäämiseen liitettyjä käsityksiä työelämän muutoksen kontekstissa.

 

Lue lisää tutkija Sanna Rouhiaisen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.