Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma tarjosi foorumin ratkaisukeskeiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle

Strategisen tutkimuksen neuvoston kolmannen kerran järjestämä Ratkaisuja tieteestä -tapahtuma kokosi Strategisen neuvoston eri tutkimushankkeiden sidosryhmät, päätöksentekijät, tutkijat ja muut vaikuttajat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä Finlandia-taloon 14. helmikuuta.

Tämänvuotisessa tapahtumassa huomiota oli kiinnitetty erityisesti vuoropuhelun ja erilaisten näkemysten esille tuomiseen sekä ratkaisukeskeisyyteen. Pääteemojen ympärille rakennettujen keskustelujen tavoitteena oli tuoda ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, joita Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa tutkimushankkeissa on tutkittu.

SWiPE oli mukana useammassa Ratkaisuja tieteeseen -tilaisuuden keskustelussa. Anne Kovalainen osallistui Tutkimus + Politiikka = Ratkaisu -keskusteluun, jossa pohdittiin tarinallistettujen henkilöhahmojen kautta ratkaisuja muun muassa työn murrokseen liittyviin kysymyksiin. Satu Aaltonen, Laura Seppänen, Sari Käpykangas ja Eveliina Saari olivat mukana Ratkaisukahvit-keskusteluissa, joissa esiteltiin myös uudet Strategisen tutkimuksen neuvoston ratkaisukortit. Satu Aaltonen oli mukana keskustelussa, jossa tuotiin esille ratkaisuja maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajien yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin. Laura Seppänen oli mukana teknologian ja työn murrokset -keskustelussa. Sari Käpykangas oli puolestaan mukana keskustelussa, jossa keskusteltiin, miten digitalisaatio muuttaa työtä. Tämän keskustelun moderaattorina toimi Eveliina Saari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköiset ratkaisukortit löytyvät täältä. SWiPE-tutkimuksen tarjoamat ratkaisut löytyvät korttisarjan sinisten korttien, Teknologian ja työn murrokset -korttien korteilta 3 ja 4 sekä violettien korttien, Osallistuva kansalaisuus -korttien kortilta 9.

Ratkaisuja tieteestä -verkkolähetykset löytyvät täältä.

Tilaisuudessa julkistettiin myös SWiPEn alustatalouteen liittyvä Policy Brief Alustatyö kasvaa ja edellyttää kestäviä ratkaisuja, jonka politiikkasuositukset ovat:

  1. Työn uudet muodot, kuten alustatyö ja uudentyyppinen keikkatyö, tulisi huomioida sosiaaliturvaa ja eläketurvaa uudistettaessa, jotta talouden tehokkuus turvataan.
  2. Alustatyöläisten työmarkkinastatusta tulisi täsmentää siten, että järjestelmä mahdollistaisi useille toimeksiantajille samanaikaisesti tehtävän palkkatyön ja yrittäjyyden.
  3. Alustatyölle tulisi määrittää yksinkertaiset perusstandardit, jotka tarvittaessa ohittaisivat alustan ja sen osapuolten väliset sopimukset.
  4. Suomessa toimivilta alustoilta tulisi edellyttää, että niillä olisi läpinäkyvä ja reilu mekanismi, jossa erimielisyyksiä voisi sovitella neutraalilla tavalla.

SWiPEn alustatalous Policy Brief Alustatyö kasvaa ja edellyttää kestäviä ratkaisuja löytyy kokonaisuudessaan täältä. Tutustu myös maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemista käsittelevään Policy Briefiin täällä.