Mervi Hasun työryhmälle Norjan tutkimusneuvoston tutkimusrahoitus

Oslon yliopistossa apulaisprofessorina toimiva SWiPE-tutkija Mervi Hasu on työryhmineen saanut Norjan tutkimusneuvoston (The Research Council of Norway) rahoituksen Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work -hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollon työtehtäviin, osaamiseen ja työssä oppimiseen. Mervi Hasu toimii hankkeen varajohtajana. Hanketta johtaa professori Monika Nerland Oslon yliopiston kasvatustieteen laitokselta, jossa myös Hasu työskentelee. Hanke on Oslon yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja tietotekniikan laitoksen yhteistyöhanke. Hanke tekee myös laajaa kansainvälistä yhteistyötä muun muassa SWiPE-tutkimuskonsortion kanssa. Projekti rahoitetaan Welfare, working life and migration (VAM) -ohjelmasta, joka on yksi Norjan tutkimusneuvoston tutkimusrahoitusohjelmista.