Martti Kulvik, tutkimuspäällikkö, Etlatieto Oy

© Maria Grönroos, Studio Liikkuva

Martti Kulvik toimii tutkimuspäällikkönä Etlatiedossa. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologisen osaston kliinisissä tehtävissä vuodesta 1994 lähtien. Martti Kulvik on osallistunut lukuisiin monitieteisiin tutkimushankkeisiin kotimassa ja kansainvälisesti. Kulvikilla on monipuolinen osaaminen talouteen ja lääketieteeseen liittyvissä kysymyksissä. Vuosina 2013–2014 hän toimi vierailevana professorina Scuola Superiore Sant’Annassa Italiassa ja vuonna 2012 kutsuttuna tutkijana Northwestern Universityn Kellogg School of Managementissa Yhdysvalloissa.

 

Lue lisää tutkimuspäällikkö Martti Kulvikin osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.