Marja Rautajoki, projektitutkija, Turun yliopisto

Marja Rautajoki toimii SWiPE-tutkimusryhmässä projektitutkijana. Pääasiallisesti hän toimii  elokuussa 2019 järjestettävän WORK2019-konferenssin organisointitiimin koordinaattorina. Lisäksi hän työskentelee Turun yliopiston Turun työtieteiden keskuksessa.

Rautajoki on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan saksan kieli ja kieliasiantuntijuus. Syksyllä 2018 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa hän tarkasteli diskursiivisesta näkökulmasta alustataloudesta ja crowdwork-alustoista käytävää keskustelua saksankielisissä verkkolehdissä. Sivuaineina Marja Rautajoki on opiskellut työelämä- ja henkilöstöasioita, johtamista sekä kansainvälistä liikeviestintää.  Hänen erityiskiinnostuksen kohteita ovatkin muuttuva työ ja työelämä, tulevaisuuden työ, johtamisen muutokset sekä työhyvinvointi. Kandidaatintyössä hän tutki yhteisöllisyyden tunteen korostamisesta saksankielisissä henkilöstölehdissä. Aiemmalta tutkinnoltaan Marja Rautajoki on tradenomi HSO pääaineenaan HRM.

 

Lue lisää Marja Rautajoen osaamisalueista ja työstä SWiPE-hankkeessa täältä.