Kymmenesosa uusyrittäjyydestä monikulttuurista

Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen tarkastelevat vasta julkistetussa ETLAn Muistiossa aloittavia yrittäjiä, joilla on muukin kuin suomalainen kulttuuritausta. Tällaisia monikulttuurisen taustan omaavia on noin joka kymmenes uusyrittäjistä. Heidän yrityksensä ovat muihin aloittaviin yrityksiin verrattuna verkostoituneempia ja ne ovat enemmän keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Monikulttuuriset yritykset pysyvät elossa yhtä todennäköisesti ja kasvavat samaa tahtia kuin muut samaan aikaan aloittaneet yritykset keskimäärin.

Lue lisää: Pajarinen, Mika & Rouvinen, Petri (17.3.2017). ”Kymmenesosa uusyrittäjyydestä monikulttuurista”. ETLA Muisto No 55.