Jarna Heinonen, professori, Turun yliopisto

Jarna Heinonen on yrittäjyyden professori, Yrittäjyyden yksikön johtaja sekä yrittäjyyden oppiaineen vastuuopettaja Turun kauppakorkeakoulussa. Lisäksi Jarna toimii Kingstonin yliopistossa Isossa-Britanniassa vierailevana professorina. Jarna on monipuolinen ja arvostettu yrittäjyyteen, sisäiseen yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, perheyrittäjyyteen ja yrittäjyys- ja innovaatiopolitiikkaan erikoistunut tutkija, kouluttaja ja tutkimushankkeiden johtaja. Jarna on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yrittäjyyteen ja pk-yritystoimintaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä ja hänellä on useita tieteellisiä ja elinkeinoelämään liittyviä luottamustehtäviä. SWiPE-tutkimushankkeessa Jarna pääsee hyödyntämään pitkää kokemustaan yrittäjyyden tutkimisesta eri tieteenalojen rajapinnoilla.

 

Mikä on vahvuutesi SWiPE-tutkijana?

– Minulla on monipuolista kokemusta yrittäjyyden ja uudistumisen tutkijana. Tutkimuksessani korostan tutkimuksen vaikuttavuutta: korkeaa tieteellistä tasoa sekä yhteiskunnallista relevanssia. Pidän luontevana, että tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä päätöksentekijöiden ja elinkeinoelämän kanssa. Vastuullani SWiPEssa on, että tutkimustuloksemme leviävät tehokkaasti niin tiedeyhteisössä kuin yhteiskunnan keskeisille sidosryhmille.

 

Mitä toivoisit SWiPE-tutkimuksen nostavan yhteiskunnalliseen keskusteluun?

– Yrittäjyys ja palkkatyö nähdään usein toisista irrallaan, vaikka yrittäjyyskin on työtä! Haluan liudentaa palkkatyöhön ja yrittäjyyteen liittyviä stereotypioita sekä katalysoida keskustelua siitä, kuinka työ ja yrittäjyys muuttuvat digitalisaation myötä alustatalouden aikakautena. Edelleen minua kiinnostaa se, kuinka koulutusjärjestelmämme ja muut yhteiskunnan rakenteet ovat tässä muutoksessa mukana ja tukevat sitä.

 

Lue lisää professori Jarna Heinosen osaamisalueista ja työstä tutkijana täältä.