Fiksu alustatalouden työ voi olla Suomen uusi kilpailuetu

Alustatalous ja joukkoistettu työ leviävät nopeasti. Ilmiöstä on kuitenkin vasta vähän luotettavaa tutkimustietoa. Toistaiseksi vain harva saa pääasiallisen ansionsa alustataloudessa tehtävästä työstä ja yhteiskunnasta puuttuvat pelisäännöt alustoilla tapahtuvalle työlle.

Työelämä 2020 -hankkeen Helsingissä 8.11.2016 järjestämässä seminaarissa keskusteltiin, mitä alustatalous- ja joukkoistettu työ -ilmiöistä toistaiseksi tiedetään, kuinka työ ja työelämä ovat muuttumassa, millaisia laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia on odotettavissa ja mitä Suomessa tulisi tehdä.

mervi_ja_tuomo2
SWiPE-tutkija Mervi Hasu Työterveyslaitokselta ja Tuomo Alasoini Tekesistä haluavat lisätä keskustelua siitä, kuinka fiksusta alustatalouden työstä voisi luoda uuden kilpailuedun Suomelle.

– Säännöllisesti alustatalouden työtä tekee vielä harva. Tällaista työtä tehdään tyypillisesti lisäansioiden toivossa, ei pääasiallisena ansioiden hankkimisen keinona, kertoi tilaisuuden järjestämisestä yhdessä SWiPE-tutkija, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Mervi Hasun kanssa vastannut johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä. Alasoinin mukaan tutkimustulokset kertovat, että Isossa-Britanniassa, Alankomaissa ja Ruotsissa alustatalouden työtä on tehnyt aikuisväestöstä vasta 11–12 prosenttia.

SWiPE on ensimmäinen laajamittainen työn ja yrittäjyyden muutosta tutkiva tutkimushanke Suomessa. SWiPE-tutkija Laura Seppänen Työterveyslaitokselta toi tilaisuuteen yhdessä joukkoistetusta työstä väitelleen Juho Salmisen kanssa näkökulmansa siitä, miten moninainen ilmiö joukkoistettu työ ja työ alustataloudessa ovat. Toistaiseksi joukkoistettu työ on monelle kuitenkin vain tapa hankkia lisäansioita.

Tilaisuudessa puhuneet STTK:n Leila Kurki ja HPL:n Merru Tuliara peräänkuuluttivat kiireisesti selvempiä pelisääntöjä niin työn teettäjien, alustayritysten kuin työn tekijöiden oikeudelliseen asemaan.

Tilaisuudessa pohdittiin myös ajatusta perustulosta ja siitä, että alustatalouden työ voisi olla yksi keino lisäansioiden hankkimiseen perustulon päälle. Keskustelua käytiin myös siitä, tulisiko palkansaajan ja itsensä työllistäjän väliin luoda jokin uusi kategoria joukkoistetun työn tekijöille.

Mervi Hasu ja Tuomo Alasoini korostivat molemmat loppupuheenvuoroissaan tarvetta parantaa joukkoistettua työtä koskevaa suomalaista tietopohjaa tutkimuksen avulla ja lähteä laajan yhteistyön pohjalta keskustelemaan, kuinka fiksusta alustatalouden työstä voisi luoda uuden kilpailuedun Suomelle.

Tilaisuudessa esittäytyi myös kaksi suomalaista joukkoistettua työtä tarjoavaa yritystä, Microtask Oy ja Solved Oy.